You are here

Skolerne i Vallensbæk

  • Børnehaveklassebørn i klassen første skoledag

    Fotograf: Arkiv

    Første skoledag for 0. klasse på Vallensbæk skole.

Her finder du links til skolerne i Vallensbæk Kommune og kan skrive dit barn op til skole, SFO og Juniorklub.

I Vallensbæk Kommune er det vigtigt for os, at barnets første møde med skolen bliver en god oplevelse for både børn og forældre. Derfor arbejder vi løbende med at sikre 'den røde tråd', som skaber sammenhæng mellem barnets skole og daginstitutionsliv.

Vi har tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune. Skolerne har deres egen hjemmeside, hvor du kan finde mere information:

Vi tilbyder pasning af skolebørn i SFO (0.- 4. klasse) og Juniorklub (5. - 6. klasse). Læs mere her.

Klagevejledning – Mobning

Hvis du er elev eller forældremyndighedsindehaver for en elev, har du ret til at klage, hvis du er utilfreds med skolens håndtering af en mobbesag.

Du kan klage over skolens antimobbestrategi, skolens handleplan eller en konkret håndtering af en mobbesag. Du kan også klage, hvis skolen undlader at handle i en mobbesag.

Find den præcise klagevejledning hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning 

Du er velkommen til at kontakte Center for Børn og Unge på cbu@vallensbaek.dk og tlf. 47974969, hvis der er brug for yderligere hjælp.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 31.01.2020