You are here

Lokal- og kommuneplaner

En lokalplan bestemmer hvor, hvad og hvordan, der må bygges eller laves anlæg på et geografisk afgrænset område.

En lokalplan fastlægger således i mere eller mindre detaljeret omfang placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor et område.

En lokalplan består af 2 dele:

  • En redegørelse af forudsætningerne, intentionerne og ønskerne for et område. Redegørelsen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter.
  • Bestemmelser, som er juridisk bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter.

Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan, før større bygge- og anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning.

Hvad er en Kommuneplan?

I kommuneplanen, som er en sammenfattende plan bl.a. for de fysiske forhold i Vallensbæk Kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne.

Inden en lokalplan kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den offentliggøres som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles af kommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 12.04.2019