You are here

Sådan er vi organiseret

Lær din arbejdsplads, mål og retning at kende. Og læs mere om vores medarbejder- og ledelsesgrundlag.

Politisk styret organisation

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger retningen og sætter mål for den kommunale drift og udvikling. De bestemmer, hvor vi skal hen, og vi skal som organisation understøtte politikerne og nå politikernes mål på en effektiv måde.

I Vallensbæk har vi både fokus på Kommunalbestyrelsens mål og borgernes ønsker. Vi er tydelige, om de krav vi stiller til hinanden. Vi er inddragende og går i dialog, samtidig med at vi styrer dynamisk og tilpasser os de udfordringer og den udvikling, vi ser.

I vores udviklingsstrategi kan du læse om, i hvilken retning vi skal og hvilke mål vi har - både overordnet og inden for erhverv, uddannelse, seniorer, grønne områder, klima, sundhed og nye samarbejdsformer.

Borgmester og direktion

Borgmesterens opgaver kan opdeles i opgaverne som formand for kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget og som administrationens øverste daglige leder. Borgmesteren skal koordinere den kommunale virksomhed og sikre, at forvaltningen fungerer som en enhed.

Direktionen har det overordnede ansvar for koordinering, udvikling og strategier for den samlede kommunale organisation, herunder økonomi, personale, ledelse og politisk servicering. Direktionen har ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen, og for at sikre helheden og koordineringen på tværs af centre og fællesfunktioner. I Vallensbæk har vi en enhedsdirektion. Det betyder, at direktionen arbejder på tværs af centre og strukturer og har et fælles ansvar for den samlede ledelsesmæssige og opgavemæssige varetagelse.

Centre og enheder

​Vallensbæk Kommune har en centerstruktur. Centerchefer med stabe har kontorer på rådhuset. Enheder på andre matrikler, fx skoler, daginstitutioner og plejeenheder, har lokale ledelser, der referer til en centerchef. Du kan læse mere om centrenes kerneopgaver her.

 

 

Sidst opdateret 25.04.2019