You are here

Letbanen

Hovedstadens Letbane - Ruten langs Ring 3 from Gladsaxe Kommune on Vimeo.

Se hele ruten fra Ishøj til Lyngby på tre minutter.

Hovedstadens Letbane skal køre på tværs af S-togsnettet med afgange hver 5. minut mellem Lyngby og Ishøj. Anlægsfasen løber 2018-2024 - og så er letbanen på skinner.

’Vallensbæk’, ’Strandhaven’ og ’Delta Park’. Letbanen, som forventes at køre fra 2024, får tre stop i Vallensbæk. 

Lidt om Letbanen

I fremtiden kommer man til at kunne køre fra Ishøj til Lyngby med letbanen, der bliver en trafikal rygrad for kommunerne langs Ring 3. En letbane er en moderne sporvogn, der kører på skinner på vejen – adskilt fra den øvrige trafik. Den kan transportere flere passagerer ad gangen end en bus og kommer til at køre på el, hvilket gør den til et støjsvagt og miljøvenligt alternativ til busser og personbiler.

Hovedstadens Letbane skal køre på tværs af S-togsnettet med afgange hver 5. minut mellem Lyngby og Ishøj. Letbanen får til at starte med to stop i Vallensbæk; 'Vallensbæk' og 'Strandhaven', med mulighed for et tredje, 'Delta Park', hvis passagertallet gør det økonomisk hensigtsmæssigt.

Letbanen får sit eget kendingsmærke på linje med S-tog og metroen i København. Mærket er et grønt L, der skiller sig ud fra S-tog og busser, som man forbinder med rød og gul. Samtidig signalerer den grønne farve, at letbanen et grønt transportmiddel, da den kører på el. 

Anlægsfasen 2018-2024

I perioden 2014-2017 er der gjort forberedelser til Letbanen i form af VVM-redegørelser, udbud, med mere. I slutningen af 2017 forventes endelig ejergodkendelse, og så kan anlægsfasen gå i gang. i Perioden 2018-2023/24 vil der blive omlagt ledninger og trafik, og selve byggeriet vil blive gennemført. Der vil være stor forskel på omfanget og varigheden af både byggeriet og de gener, det medfører langs strækningen. Både trafikanter, naboer til byggeriet, erhvervsliv og borgere generelt vil blive påvirket.

Det er endnu ikke muligt præcis at beskrive, hvilke konsekvenser byggeriet får i Vallensbæk. Men nogle af de forventede gener vil være:

 • Begrænset fremkommelighed for trafikken på alle veje omkring letbanebyggeriet
 • Lukkede veje og alternative ruter for biler, busser, cyklister og gående
 • Nedlæggelse af p-pladser
 • Vanskeligere adgang til boliger, virksomheder og butikker samt S-togsstationer
 • Støj, støv, lys og vibrationer fra byggepladserne
 • Fældning af træer og anden beplantning

Passage for trafikanter og støjdæmpning

Det er besluttet, at trafikanter skal kunne komme frem i hele perioden. Derfor er der bl.a.:

 • Indført restriktioner i udbudsmaterialet om, at særligt udsatte steder og kryds ikke må ombygges samtidigt
 • Nedsat en rådgivende gruppe med politi, brandvæsen og beredskab, som skal sørge for, at udrykningskøretøjer kan komme frem
 • Busserne får forkørselsret og særlige spor, så de altid kan komme frem
 • Cykelstier fastholdes i videst muligt omfang, så cyklister kan føle sig sikre og ikke tvinges ud i omkørsler eller andre baner
 • Relevante aktører samarbejder om trafikinformation, så trafikanter kan planlægge deres kørsel i god tid
 • Entreprenøren pålægges at tilrettelægge arbejdet, så det påvirker omgivelserne mindst muligt

Der er også lavet en støjhandleplan. Her står der blandt andet, at:

 • Byggeriet skal foregå inden for normal arbejdstid om muligt. Der udføres kun nat- og aftenarbejde, når det er nødvendigt af hensyn til trafikken eller sammenhængende arbejdsprocesser
 • Entreprenøren skal benytte støjsvage metoder og maskiner om muligt
 • Evt. lugtgener skal reduceres ved overdækning og bortskaffelse
 • Der er krav om bl.a. partikelfiltre, fartbegrænsning og minimering af tomgang for maskiner
 • Eksisterende støjskærme genopsættes, så snart byggeriet tillader det

Hvis du har spørgsmål

Vallensbæk Kommune vil sammen med Hovedstadens Letbane i videst mulige omfang forsøge at informere grundigt undervejs i forløbet - med skiltning, information i lokalpresse, her på hjemmesiden, mv.

Der vil blive inviteret til borgermøder undervejs i forløbet, hvor repræsentanter fra Hovedstadens Letbane også kan besvare spørgsmål.

Har du spørgsmål til Letbanen, kan du stille dem på mail til adressen info@dinletbane.dk eller på telefonnummer 7242 4500.

På letbanens hjemmeside kan du følge udviklingen og anlægsarbejdet, se linjeføringen og meget mere.

Sidst opdateret 28.11.2017