You are here

Velkommen til Vallensbæk Kommune

Velkommen til en arbejdsplads med nærvær, dialog og tillid.

Vallensbæk Kommune er arbejdsplads for godt 1.300 medarbejdere og ledere med mange forskellige faggrupper, der varetager mange forskellige funktioner fordelt på matrikler i hele kommunen, bl.a. skoler, rådhus, daginstitutioner, Vej og Park og ældrepleje.

Vi er ude på noget

I Vallensbæk er vi ude på noget. Vi vil gøre en forskel. Kommunens størrelse er vores styrke, fordi der er kort fra nord til syd – og fordi der er kort fra ide til handling. I Vallensbæk har vi fuldt fokus på kerneopgaven, og vi ser os selv som en del af et fællesskab med én vigtig, fælles mission: Nemlig at servicere borgerne og realisere de mål, politikerne har opstillet for vores arbejde.

Det gør vi ved at bruge vores faglighed og have fokus på dialog, relationer og netværk mellem ledere, medarbejdere, borgere, politikere, erhverv, foreninger og andre samarbejdsparter. Vi arbejder med udgangspunkt i vores fælles og faglige mål, vi tænker helhedsorienteret og arbejder på tværs og i netværk ud af organisationen. Og vi er klar på at tilpasse vores arbejde og organisation, så vi hele tiden kan løse vores opgaver i takt med, at de udvikler sig.

Personalepolitik bygget på værdier

Vallensbæk Kommune er en nærværsorganisation, og de bærende værdier er nærvær, dialog og tillid. Personalepolitikken er en fælles ramme for alle ansatte i Vallensbæk Kommune og den skal sikre, at vores fælles værdier er bærende for vores samarbejde, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår – på alle kommunens arbejdspladser.

Dialog og relationer er afgørende for, at vi kan være nærværende. Derfor har vi reduceret mange af de tidligere regler, rettigheder og retningslinjer og i stedet givet mere plads til dialog og lokal, værdibaseret ledelse. Målet er, at vi får et endnu bedre samarbejde om vores kerneopgaver med fokus på, hvordan borgerne oplever vores service og effekten af vores arbejde.

Læs personalepolitikken her.

Røgfri arbejdstid

Fra 1. august 2017 har det ikke været muligt for medarbejdere at ryge i arbejdstiden - heller ikke uden for kommunens matrikler, mellem møder eller på vej fra et sted til et andet.

Vallensbæk Kommune ønsker, at de ansatte skal fremstå som rollemodeller og understøtte målsætningen om en røgfri generation i 2030. Det er uomtvisteligt forbundet med skade på helbredet at ryge, og derfor støtter kommunen op om den nationale målsætning og indfører røgfri arbejdstid.

Sidst opdateret 29.05.2020