You are here

Karina

Waage-Jensen

Tlf 4399 9011

Medlem af Folkeoplysningsudvalget, repræsenterer aftenskolerne (FOF)

Karina Waage-Jensen