You are here

Jørgen

Wenning

Delta Park 22, 7th
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4364 3734

Medlem af Folkeoplysningsudvalget, repræsenterer øvrige folkeoplysende foreninger (Lokalhistorisk forening)

Jørgen Wenning