You are here

Efterfødsels-reaktioner

Sundhedsplejen tilbyder samtale om efterfødselsreaktioner 8-10-uger efter fødsel. Besøget har fokus på dig som mor.

For langt de fleste nybagte mødre er tiden efter en fødsel forbundet med stor glæde og lykke. Men for 20-25% af mødrene kan der opstå symptomer på efterfødselsreaktioner, der gør den nye rolle som nybagt mor svær.

Reaktionerne efter en fødsel kan være meget forskellige, men der kan typisk opstå flere af følgende symptomer:

  • Du føler dig nedtrykt og trist, og har let til tårer.
  • Du føler dig isoleret og har søvnproblemer.
  • Du har svært ved at huske og koncentrere dig.
  • Du føler dig utilstrækkelig, har skyldfølelse og er selvbebrejdende.

Sundhedsplejerskerne i Vallensbæk Kommune arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner. Til brug for dette, vil vi i besøget, når dit barn er ca. 2 måneder gammelt, bede dig udfylde et skema. Din besvarelse vil danne udgangspunkt for en samtale mellem dig og sundhedsplejersken om dit psykiske velbefindende. Det er naturligvis frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 2727 4140
Onsdag - kl. 08.00-09.00
Egholmskolen onsdag og torsdag
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 5154 6081
Fredag - kl. 08.00-09.00
Egholmskolen tirsdag og fredag
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 5154 6043
Gideonskolen tirsdag, Vallensbæk Skole torsdag. Telefontid mandag kl. 8.00-9.00
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4115
Mob 2727 4144
Vallensbæk Skole mandag.Telefontid tirsdag kl. 8.00-9.00
Mob 2727 4143
Vagt 4797 4115
Sidst opdateret 23.07.2015