You are here

Høns, duer og andet dyrehold

  • Høns

    Fotograf: Colourbox

    Holder du høns, kan der opstå støjgener og problemer med rotter

Vallensbæk Kommune er primært by zone, hvor folk bor tæt på hinanden. Derfor gælder særlige regler, hvis du vil holde fx høns, duer eller hunde.

Støj, lyde, lugt og uhygiejniske forhold som f.eks. hanegal, hundegøen, lugt fra dyrehold samt risiko for rottegener opleves i mange tilfælde som generende.

Før du anskaffer høns og andre potentiele støjende dyr, kan det være klogt at orientere naboerne og tale om f.eks. placering, indretning og drift af hønsegården. Du bør også kontakte den kommunale bygningsmyndighed for lovlig og korrekt placering af hønsehuset. Derudover skal hønsehuse rottesikres ved at være mindst 35 cm over jorden.
 
Du bør overveje, hvor mange dyr du anskaffer dig. For eksempel kan mere end 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold i lovens forstand og er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder. Du kan læse reglerne i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.
 
Vallensbæk og Ishøj Kommune har ikke et egentligt regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hvor retningslinier for klagesager i forbindelse med bl.a. hanegal er beskrevet. Derimod tager  kommunen udgangspunkt i ovenstående bekendtgørelse fra Miljøministeret, som blandt andet giver kommunen hjemmel til at fastsætte regler og evt. forbyde visse former for dyrehold i visse områder.

Kontakt

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
Tlf 4357 7777
E-mail pvm@ishoj.dk
Sidst opdateret 23.04.2015