You are here

Agenda 21

  • Kanotur på mosen

    Agenda 21 skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er naturlige ressourcer

Agenda 21 er en international aftale og handlingsplan for, hvordan det internationale samfund skal arbejde med udvikling og miljø.

Vallensbæk Kommune arbejder på miljø- og energisiden med disse forudsætninger.

Det overordnede mål er en bæredygtig udvikling. En udvikling der sikrer, at løsningerne på eksisterende miljø- og ressourcemæssige udfordringer er forankrede i en ansvarlig og fremtidsorienteret strategi, adfærd og implementering.

Et punkt i Agenda 21 handler om hvordan lokale myndigheder bør formulere en Lokal Agenda 21 for lokalsamfundet i samarbejde med befolkning, virksomheder, foreninger m.v.

Alle kommuner i Danmark har pligt til at formulere en Agenda 21-strategi og redegøre for arbejdet med Lokal Agenda 21 en gang hvert fjerde år.

Se Vallensbæks Agenda 21-strategi for 2016.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 29.06.2018