You are here

Offentligt tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

 • Ældre Sagen spiller banko

  Ældre Sagen stiller op med banko

Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i Serviceloven. Læs mere om kriterierne for tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Særligt prioriterede støtteområder i 2020

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget særligt prioriterede støtteområder for 2020, som blandt andet har sammenhæng med målene i udviklingsstrategien. Der er udelukkende tale om særligt prioriterede støtteområder, som ikke udelukker tilskud til andre områder. De særligt prioriterede støtteområder er:

 • Arrangementer og indsatser, som sikrer trivsel og reducerer ensomhed blandt børn, unge og ældre
 • Aktiviteter på tværs af generationer, der styrker og udvikler sociale fællesskaber til alle aldre
 • Arrangementer og indsatser, som understøtter rekruttering af nye aktive borgere i foreninger, tilbud og selvorganiserede aktiviteter 
 • Nye indsatser inden for frivilligt socialt arbejde

Kriterier for tildeling af tilskud

Alle foreninger, organisationer og personer, der kan leve op til følgende kriterier kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde:

 • Ulønnet indsats skal indgå som en afgørende faktor
 • Tilskud ydes til frivilligt socialt arbejde
 • Det primære formål må ikke være at skabe overskud
 • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af ansøgerens grundlag
 • Udvalget kan ved tildelingen betinge, at udgiftstunge foredrag og aktiviteter skal være åbne for en bred kreds af deltagere
 • Aktiviteterne skal fortrinsvis være lokalt forankrede
 • Ansøger skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at man har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Du kan finde tro- og loveerklæring her.

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde skal indeholde:

 1. En kort beskrivelse af det projekt eller formål, der søges støtte til
 2. Hvem der er ansvarlig for projektet
 3. Hvordan projektet eller formålet i øvrigt er tænkt finansieret

Udover dette skal ansøgningen indeholde kontaktinformationer, CVR nummer (for foreninger mm.) og NEM kontonummer.

Ansøgning og afgørelse

Ansøgningsfristen for at søge tilskud er mandag den 2. december 2019.

Ansøgning skal sendes til Center for Sundhed, Kultur og Fritid (se kontaktinformation nederst). Det er Social- og Sundhedsudvalget, der behandler ansøgningerne.

Der tilbageholdes en lille pulje midler til støtte til tiltag/aktiviteter efter ansøgningsfristen, hvortil man løbende kan ansøge, indtil puljen er tom.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 25.09.2019