You are here

Kvalitetsrapport for folkeskolen

Her finder du kvalitetsrapporter for folkeskoler og skolefritidsordninger i Vallensbæk Kommune

2016 / 2017

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål-og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Desuden vil rapporten give læseren et samlet overblik over en række forskellige områder, der alle betyder noget for vurderingen af skolernes kvalitet.

Læs rapporten her

2014 / 2015

Kvalitetsrapporten giver skolens interessenter - forældre, skolebestyrelser m.fl. - et samlet overblik over skolens kvalitet.

Læs rapporten her 

2013 / 2014

I dette års kvalitetsrapport beskrives og vurderes Vallensbæk Kommunes tre folkeskoler i forhold til de nationale mål og fire resultatmål, samt i forhold til de fem politiske målsætninger på skoleområdet i Politikker og mål for Børne- og Kulturområdet 2011-2014.

Læs rapporten her.

 

2012 / 2013

Rapporten gør status på skoleåret 2012/2013. Den omhandler både skolernes lokale samt kommunens centrale arbejde, med udmøntning af de politiske målsætninger samt deraf følgende resultatkrav, formuleret i ”Politikker og mål for Børne- & Kulturområdet 2012-2014”.

Læs rapporten her

2011 / 2012

Arbejdet på skoler og skolefritidsordninger i Vallensbæk Kommune tager afsæt i den fælles politiske vision for området, gældende for årene 2011-2014:
”Vallensbæks skoler skal være kendetegnet af glade elever, tilfredse forældre, et alsidigt og højt fagligt niveau og en høj undervisningseffekt.
Samtidig skal skolerne inkludere flere forskellige elever i fællesskabet og undervisningen, så andelen af elever, der modtager specialundervisning minimeres, og det stigende antal tosprogede elever skal integreres hensigtsmæssigt og intensivt både fagligt og socialt i skole og skolefritidsordning.”

Læs rapporten her

 

2010 / 2011

Denne kvalitetsrappport omhandler skoleåret 2010 /2011, og beskriver de initiativer der er taget i forbindelse med opfølgning på anbefalingerne fra sidste års rapport samt arbejdet med vedtagne handlingsplaner.

Ud over de lovpligtige oplysninger om rammer og faglige resultater sætter kvalitetsrapporten for Vallensbæk, som sædvanlig fokus på de vedtagne kommunale målsætninger indenfor skoleområdet.

Således gør rapporten status og ser tilbage på de forgangne skoleår, men peger samtidig fremad mod centralt tilrettede anbefalinger og med decentrale tilrettede praksisbeskrivelser af arbejdet på skolerne.

Læs rapporten her

 

2009 / 2010

Denne kvalitetsrapport omhandler skoleåret 2009 / 2010, og beskriver de initiativer der er taget i forbindelse med opfølgning på anbefalingerne fra sidste års rapport. Ud over de lovpligtige oplysninger om rammer og faglige resultater sætter kvalitetsrapporten for Vallensbæk, som sædvanlig fokus på de vedtagne kommunale målsætninger indenfor skoleområdet.

Således gør rapporten status og ser tilbage på det forgangne skoleår, men peger samtidig fremad mod centralt tilrettede anbefalinger og med decentrale tilrettede praksisbeskrivelser af arbejdet på skolerne.

Læs rapporten her

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 10.04.2018