You are here

Pensionister kan ansøge om lån

Alle, der er fyldt 65 år eller får udbetalt folkepension, førtidspension eller er efterlønsmodtagere og har fast bopæl her i landet, kan ansøge om henstand med betaling af ejendomsskatter.

Der skal stilles sikkerhed inden for seneste ejendomsvurdering. Dette sker ved tinglysning af pant i ejendommen til kommunen. Der kan ydes lån til grundskyld til kommunen og til rottebekæmpelse.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 26.06.2019