You are here

BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landdækkende register, der indeholder oplysninger om samtlige bygninger og boliger i landet.

Det er de faktiske fysiske forhold om arealer, anvendelse m.v., som er registeret i registret. Registreringen er således ikke i sig selv et udtryk for, om de nævnte forhold er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Ejeren af en ejendom har pligt til afgive oplysninger til registret, som føres i den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Det skal i den forbindelse præciseres, at dette også er gældende for de bygninger der kan opføres uden anmeldelse/byggetilladelse samt for øvrige ændringer af data registreret i BBR.

Oplysningerne danner grundlag for beregning af boligstøtte og anvendes i forbindelse med de offentlige ejendomsvurderinger m.m. og kan udskrives på en BBR-meddelelse.

Hent BBR-meddelelsen i Fremtidens Borgerhus eller udskriv den på OIS.dk.

Har du ændringer eller rettelser til din BBR, skal du kontakte Center for Teknik på nedenstående kontaktoplysninger.

Du kan læse mere om bygnings- og boligregistret på bbr.dk og på boligejer.dk

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 06.01.2017