You are here

Forebyggende hjemmebesøg

Måske er forbyggende hjemmebesøg et tilbud for dig?

Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, der er:

 • over 65 år og er blevet enke/enkemand ,føler dig ensom eller er kronisk syg

 • fyldt 70 år og bor alene

 • fyldt 75 år og som ikke er visiteret til både rengøring og personlig pleje fra hjemmeplejen eller bor i plejebolig

 • over 80 år og som ikke er visiteret til både rengøring og personlig pleje fra hjemmeplejen eller bor i plejebolig

Tilbuddet bliver varetaget af en forebyggelseskonsulent.

Hvis du er omfattet af ordningen, vil du automatisk modtage et telefonopkald/brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Du behøver ikke at have et konkret problem for at tage imod tilbuddet.

Et forebyggende hjemmebesøg er først og fremmest en samtale mellem dig og forebyggelseskonsulenten, hvor du selv sætter dagsordenen for samtalen. Forebyggelseskonsulenten skal under besøget sørge for, at du får viden om kommunale og private tilbud til ældre samt vejlede og rådgive dig i forhold til konkrete og generelle emner.

Eksempler på samtaleemner i et forebyggende hjemmebesøg:­

 • Hvordan opleves hverdagen i forhold til muligheder og begrænsninger?
 • Helbred og trivsel
 • Boligforhold
 • Livsstil, for eksempel kost, rygning, alkohol og motion
 • Aktiviteter i lokalområdet, både kommunale og private
 • Muligheder for at få hjælp, for eksempel hjælpemidler, træning samt økonomisk, praktisk og personlig hjælp
 • Livstilssygdomme - hvordan forebygger du bedst

Kontakt

Tlf 4797 4140
Mob 5154 6011
Tlf 4797 4149
Mob 2941 2477
Sidst opdateret 22.08.2019