You are here

Coronavirus

I Vallensbæk Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om coronavirus.

Vallensbæk Kommune tager alle de forholdsregler, som myndighederne anbefaler, for at mindske spredning af coronavirus. 

Vi vil løbende orientere på vores sociale medier, på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Skoler og dagtilbud

På vores skoler og i vores dagtilbud tager vi udgangspunkt i de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer. Klassetrinene møder forskudt, og skolerne bruger ekstra ressourcer på rengøring og hygiejne. Som forældre kan du holde dig orienteret via Aula. 

Vallensbæk Musikskole er åbnet op for de fleste hold. Der er få hold som ud fra en sundhedsfaglig vurdering venter med at starte til efter sommerferien.

SFO og klub

SFO og klub er eftermiddagstilbud. Åbningstiderne er justeret efter længden af skoledagen på de forskellige klassetrin.

Hos ungdomsskolen er der elev- og klubaktivitet fra kl. 9-20 mandag til torsdag og til kl. 18 fredag.

Uddannelsesvejledningen tilbyder samtaler til alle unge. Det kan være på digitale platforme, over telefon eller som fysiske møder f.eks. som en gåtur i det fri. Derudover er UU vent tilbage til skolerne. 

Ældre og botilbud

Som pårørende har du nu mulighed for igen at komme på besøg på Højstruphave og Rønnebo - både havebesøg og indenfor. 

Indendørs foregår besøgene som udgangspunktet i beboernes egne boliger og der kan højst være besøg af to pårørende på samme tid. Havebesøg er også fortsat en mulighed. Det er ikke længere nødvendigt at aftale tid for havebesøg. Besøg i boligerne kan også ske uden forudgående aftale. 

På Botilbuddet Løkkekrogen har det siden 15. maj været tilladt at få udebesøg af 1-2 pårørende pr. besøg. Besøgene foregår udendørs i Løkkekrogens nye pavillon på terassen. 

Fra den 22. juni er det muligt for borgere, der ikke bor på Pilehavehus, at spise med i cafeen. Borgere, der ikke bor på Pilehavehus, kan spise i cafeen hver dag fra kl. 13. Undtagen lørdag.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Mandag den 15. juni genåbner borgerservice.

Det er nu muligt at få personlig betjening.  For at begrænse kødannelse og mulighed for smitte så opfordrer vi til at ringe eller sende en mail hvis henvendelsen kan klares på den måde. Skriv eller ring på kommune@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4700.

Vi forventer, at der kan komme mange på åbningsdagen – hvis du har mulighed for det så kom senere på ugen.

I den kommende tid åbner Vallensbæk Kultur- & Borgerhus mere op, så hold øje med vores hjemmeside og Facebook-profil for nye genåbnings-tiltag.

Bemærk at:

 • Det er kun tilladt at opholde sig kortvarigt i Kultur- & Borgerhuset.
 • Mødelokalerne er fortsat lukket. Hvis din forening vil holde møde så kontakt os.
 • Alle arrangementer er aflyst til og med august.

Fra mandag den 29. juni er der delvist åbnet op for selvbetjening.

Åbningstiderne for selvbetjening er:

 • Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og igen fra 19.00 – 22.00
 • Fredag: 08.00 – 12.00 og igen fra 17.00 – 22.00

Lørdag og søndag, er der fortsat lukket for selvbetjening.

Kultur, fritid og idræt 

 • Udendørsidræt er i fuld gang.
 • Indendørsidræt og andre foreningsaktiviteter kan åbnes igen. Der er dialog med de forskellige foreninger om, hvornår og hvordan de ønsker at åbne indendørs. Kontakt din forening for mere information.
 • Klubhusene kan tages i brug igen. Foreningerne skal sørge for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, retningslinjer fra Kulturministeriet og foreningernes egne forbunds regler.
 • Svømmehallerne åbner for foreningsaktivitet. Skolesvømning og en offentlig åbning afventer.
 • Rideskolen har åbnet op for tilpassede udendørshold. Det sker efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger og politiets retningslinjer i henhold til ridehaller og rideskoler.
 • Alle de store arrangementer er udskudt eller aflyst til og med august 2020. Det gælder blandt, Store Cykeldag den 14. juni, Sankt Hans den 23. juni og gadekærskoncerten den 20. august.
 • Små og mindre arrangementer er indtil videre udskudt eller aflyst. Du kan altid følge med i aktivitetskalenderen. 
 • Foreningsgårdene Højrupgård og Korsagergård forbereder genåbning for mødeaktiviteter. Indtil det igen er muligt at mødes i Seniorhuset, har Korsagergård oprettet en karantænekanal, hvorfra de deler videoer. Du finder kanalen her.

Sundhed

Selv- og motionstræning i Sundhedshuset åbner op fra mandag den 29. juni med nye retningslinjer. 

 • Der må max. være 6 personer i rummet ad gangen. Kom tilbage senere, hvis rummet er fyldt
 • Der skal holdes 2 meter afstand. Pas på hinanden
 • Træning begynder hver time og slutter ti minutter i (fx kl. 8.00-8.50)
 • Du skal spritte dine hænder af ved ankomst til træningsrummet
 • Du skal spritte maskinerne af før og efter brug
 • Husk at opdatere din nøglebrik på nøglelæseren ude foran huset, før du går ind

Jobcentret 

Hvis du skal melde dig ledig eller søge kontant- eller uddannelsehjælp, skal du bestille en tid til at møde op i jobcentret. 

Ring til: 4797 4418 for nærmere information.

Du kan ringe fra mandag-fredag mellem kl. 8.30-12.

Alle jobsamtaler afholdes stadig telefonisk eller digitalt til og med d. 15. august 2020. Din sagsbehandler eller jobkonsulent vil indkalde dig.

Hvis du ønsker en tid til personlig opfølgning hos en sagsbehandler eller jobkonsulent, skal du bestille tid telefonisk. Ring på telefon: 47 97 44 44.

Genbrug og affald

Genbrugspladserne har igen åbent for både private og erhverv. Vær opmærksom på, at der kun kan være et bestemt antal på pladserne ad gangen. 

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal man overholde følgende anbefalinger:

 • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
 • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder).
 • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
 • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
 • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
 • Medbring selv handsker, skovl og kost.

Find åbningstider på Vestforbrændings genrbugspladser

Ressourceindsamling A/S vil hente dit skrald, helt som de plejer.  

Erhverv

I Vallensbæk har vi fremrykket betalinger og sat gang i en del renoveringsprojekter, som alligevel var på tegnebrættet for 2020. 

Læs, hvordan vi har sat gang i renoveringen af daginstitutioner, skoler og rådhuset.

Er du selv erhvervsdrivende og mangler gode råd under corona-epidemien, så kan du finde information, råd og vejledning på vores hjemmeside. 

Find information, råd og vjeledning.

Få hjælp gennem Røde Kors hjælpe-netværk

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for corona, så kan Røde Kors hjælpe.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så står Røde Kors klar.

Kontakt Røde Kors på telefon 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.

Læs mere, og skriv dig op for at modtage hjælp.

Du kan få hjælp via Hjælpenetværket hvis du:

 • Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet.
 • Er særlig udsat fx pga. sygdom fx hjertekarsygdom, lungesygdom, nedsat immunforsvar og kræft og derfor har valgt at gå i selvisolation.
 • Er mistænkt for at være smittet og er derfor i hjemmekarantæne
 • Er syg af coronavirus og er derfor i hjemmekarantæne.

Kan du svare ja til én af ovenstående, så ring eller skriv dig op via formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Telefonven gennem ældresagen

ÆldreSagen har taget initiativ til Ældretelefonen, hvor ældre kan få en telefonven, som kan ringe til dem med jævne mellemrum og få en hyggelig snak.

Du har to muligheder for at tilmelde dig Ældretelefonen: 

SnakSammen (videosamtaler)

Boblberg og Røde Kors har sammen lanceret www.SnakSammen.dk. Her kan du finde en frivillig samtale-ven, som du kan snakke med på video. Det er nemt og ligetil, og du kan selv få lov at vælge, hvem du har lyst til at snakke med. I kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser.

Beskyt dig selv 

Følg Sundhedsstyrelens fem gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Kommunen på telefon 47974171, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Der er en egenbetaling for forplejning på op til 150 kr. pr. døgn.

Har du spørgsmål, så kontakt:

 • Sundhedsstyrelsens hotline på telefon 72 22 74 59 
 • Erhvervsstyrelsens hotline på telefon 72 20 00 34 (kl. 8-16, fredag 8-15) 

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Vi opdaterer siden løbende.

Sidst opdateret 06.07.2020