You are here

Parkering i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune har udarbejdet en parkeringsbekendtgørelse, som indeholder supplerende bestemmelser til Færdselsloven.

De særlige parkeringsbestemmelser for Vallensbæk Kommune er politisk vedtaget i april 2014 og efterfølgende godkendt af Københavns Vestegns Politi. Bestemmelserne er gældende fra 24. april 2017.

I Vallensbæk Kommune er der som et supplement til de gængse parkeringsregler særlige bestemmelser for store køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer. Disse må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. Dog må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er vist på skiltningen.

Der er i Vallensbæk Kommune mulighed for at parkere med store køretøjer på Jydekrogen.

Hvor der ikke er andet beskrevet, er det Færdselsloven, der gælder – fx hvad angår reglerne for parkering på fortove og rabatter. Det betyder, at der i Vallensbæk Kommune ikke må holdes på fortovet eller i rabatten.

Du kan læse hele parkeringsbekendtgørelsen her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 14.07.2020