You are here

Etablering af overkørsel

Ansøgning om etablering af overkørsel

Din udkørsel fra din grund over fortov eller kantsten kaldes en overkørsel.

Etablering/nedlægning eller udvidelse af en overkørsel kræver altid vejmyndighedens tilladelse. For at få en ensartethed i kommunen og sikkerhed for korrekt etablering udfører/nedlægger Center for Teknik overkørsler. Grundejeren betaler for etablering. Ansøgning om etablering/nedlægning eller udvidelse af en overkørsel kan sendes til Center for Teknik.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 17.10.2019