You are here

Strategier og politikker for frivillige og foreninger

  • 2 børn og en frivillig dyrker karate ifm. handikap idræt

    Sport ifm. handikapidræt

Her kan du finde de forskellige strategier og politikker, der ligger til grund for arbejdet med frivillige og foreninger i Vallensbæk kommune.

Folkeoplysningspolitik

Formålet med folkeoplysningspolitikken i Vallensbæk er at understøtte og udvikle foreningslivet og de mange tilbud, der er til borgerne i Vallensbæk.
Folkeoplysningspolitikken indeholder mål og indsatsområder på det folkeoplysende område. Du kan læse folkeoplysningspolitikken her 

Find iøvrigt andre rammer og politikker for Børn og Kultur her.

Folkeoplysningsudvalget

Du kan læse om Folkeoplysnigsudvalget ved at trykke på det grønne link nederst på siden.

Handicappolitik

Handicappolitikken for Vallensbæk Kommune er blevet til i et samarbejde mellem Handicaprådet i Vallensbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen.
Formålet med handicappolitikken er, at fastlægge, hvordan Vallensbæk Kommune ønsker at arbejde med handicappolitik.
Du kan læse Vallensbæk Kommunes handicappolitik her og finder yderligere oplysninger ved at læse:  Pjecen om Vallensbæk Kommunes handicappolitik

Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer

De politiske målsætninger for nye samarbejdsformer ligger i forlængelse af ”Kommuneplanstrategi 2014 - det hele menneske i fremtidens boligby” og bidrager til at sætte retning og prioritere kommunens indsats ift. nye samarbejdsformer.

De politiske målsætninger for nye samarbejdsformer henvender sig til alle, der har en interesse i at samarbejde med kommunen og andre aktører om udviklingen af Vallensbæk Kommune. Kommunen opfordrer derfor alle interesserede aktører til at deltage og bidrage aktivt i arbejdet med nye samarbejdsformer.

Læs vores politiske målsætninger - nye samarbejdsformer.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 22.12.2016