You are here

Opret en forening

  • Medlemmer af Tænketanken

    "Tænketanken - vejen til dialog" blev oprettet formelt som forening i 2013.

Foreningsdannelse kan bidrage til økonomisk støtte, mere demokrati og klare retningslinjer. Her giver vi et overblik og gode råd med på vejen.

Det frivillige Danmark har over 100.000 frivillige organisationer. Herudover gør en del en indsats i regi af kommune ("kommunal frivillighed"), i regi af virksomhed ("corporate voluntary") eller i en gruppe uden vedtægter og deslige ("uorganiseret frivillighed").

Og alle former for frivillighed er "lige godt". Men, udfordringerne pt. for de øvrige organiseringsformer kan komme, når man vil søge økonomi til aktiviter / indsatser. Til eksempel kræves det bl.a. af frivillige, der søger kommunen om økonomisk støtte, at de har en tilknyttet Nemkonto. For at få en Nemkonto, skal de frivillige bl.a. have et CVR nr. For at få et CVR nr. skal de frivillige være en forening på baggrund af vedtægter, idet det er en"tegningsberettiget" der skal oprette foreningen. (En tegningsberettiget er en person/personer, der har ret til at afgive bindende løfter og indgå aftaler på foreningens vegne -du kan læse mere om dette under "hjælp til vedtægter")

Herudover vil visse støtteformer/puljer kræve at man er en bestemt "type" forening - herunder arbejdes der især med henholdsvis de folkeoplysende foreninger og de sociale foreninger (indsat link nederst til forklarende tekst om de forskellige foreningstyper)

Mange fonde, om ikke alle, vil formodentligt også påkræve en defineret organisationsform inden de udbetaler støtte kroner. Dette for at undgå misbrug.

Desuden, udover økonomien, så er foreningsdannelsen en demokratisk model, der bidrager til indflydelse.  ”Ledelsen” (bestyrelsen) vælges på et  årsmøde ("generalforsamlingen"). Og vedtægterne skaber en ramme for frivilligheden (er "spillereglerne").

Hvis du ønsker hjælp eller har spørgsmål ifm. foreningsdannelse, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Sidst opdateret 24.01.2017