You are here

Kommunens musikstrategi

 • Fjerde klassernes musical 2013

  Fotograf: Arkiv

  Musik fremmer indlæring og sociale kompetencer. Og så er det oveni købet sjovt.

I Vallensbæk Kommune har vi fokus på musik, da musik er med til at fremme nysgerrighed, indlæring, innovativ tænkning og sociale kompetencer fra en tidlig alder.

Vi styrker musikken i Vallensbæk ved:

 • At skabe fælles og ambitiøse retningslinjer for faglig udvikling
 • At bruge undervisningsministeriets ”Fælles mål” til at identificere musikfaglige fokusområder i undervisningen, samt – når det skønnes givtigt – at udvikle konkrete værktøjer for den enkelte musiklærer.
 • At bearbejde holdningen blandt børn, forældre og professionelle henimod musik som læringsfag i skolen og som kvalitativt musikalsk samvær mellem mennesker – mere end blot som events og performance

Alle skal være med, og alle børn og unge skal have gode muligheder for at møde musikken i hverdagen. Derfor sætter vi i første omgang fokus på følgende:

 • Øget samarbejde i og på tværs af institutionerne
 • Sang og korprojekter
 • Vejledende fælles sangkanon i skolerne
 • Morgensang på alle skolerne
 • Indføring af rutiner for musikalsk samvær og musikpædagogik på institutioner og i dagplejen
 • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i daginstitutioner, skole og SFO.
 • Rytmik og forskole (Musikskolen)
 • Klare retningslinjer for faglig progression i skolen.

  Læs hele kommunens musikalske fødekædestrategi her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 09.09.2015