You are here

Den Sammenhængende Børnepolitik

Her finder du kommunens politik vedrørende indsatsen for udsatte børn og unge.

Kommunens Sammenhængede Børnepolitik danner grundlag for den indsats, kommunen ønsker iværksat overfor børn og unge, der mistrives.

Politikken er et styringsredskab for det samarbejde, som skal være med til at sikre støtte i tide til udsatte børn og unge. Udviklingen og støtten til børn og unge i Vallensbæk Kommune er en opgave for mange forskellige institutioner, skoler og afdelinger. Det er derfor afgørende, at det er helhed og overskuelighed - oplevet af det enkelte barn/forældre - som bliver styrende for indsatsen.

Politikken er specielt rettet til medarbejdere indenfor sundhedspleje, daginstitutioner, dagpleje, samt skoler og fritidsordninger.

Læs hele Den Sammenhængende Børnepolitik

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 19.08.2015