You are here

Start - og udviklingspuljen

 • Gymnastik hold

  Vallensbæk Gymnastikforening fik i 2013 tilskud fra Start- og udviklingspuljen til at afholde instruktørkurser.

Puljen henvender sig til foreninger og enkeltpersoner, der har en ide til et nyskabende initiativ eller projekt.

Formålet med puljen er at fremme folkeoplysende aktiviteter i Vallensbæk Kommune.

Starttilskud

Som ny forening kan du inden for det første år søge om starttilskud til etablering af foreningens aktiviteter. Tilskuddet bliver beregnet ud fra antal medlemmer. Satsen følger medlemstilskuddet til de etablerede foreninger. Starttilskuddet kan maksimalt udgøre 5.000 kr. Foreningen kan frit anvende tilskuddet indenfor foreningens formål.

Udviklingstilskud

Som forening eller borger kan du søge tilskud til folkeoplysende aktiviteter, hvis du har et nyt initiativ eller projekt som du gerne vil igangsætte eller udvikle.

Der kan blandt andet søges tilskud til:

 • Nytænkning, herunder nye initiativer eller udviklingsarbejde
 • Nye tilbud til særlige målgrupper
 • udvikling af selvorganiserede aktiviteter med henblik på organisering under folkeoplysningsloven
 • Gennemførelse af partnerskaber eller samarbejder på tværs, hvor formålet er at skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen
 • Tiltag der støtter om om velfærdsindsatsen i kommunen

Der ydes ikke tilskud til:

 • Indkøb af materiel, inventar eller anden drift som er en del af foreningens nuværende aktiviteter
 • Rejseudgifter og logi
 • Sociale foreningsarrangementer i foreningen

Sådan søger du:

 • Udfyld nedenstående ansøgningsskema
 • Mail det til Center for Sundhed, Kultur og Fritid
 • Ansøgningen vil blive behandlet på Folkeoplysningsudvalgets kommende møde (Der bliver ca. afholdt ti møder årligt)

 

Kontakt

Sidst opdateret 18.07.2017