You are here

Hvad er frivilligt arbejde

  • tørresnor med frivillig job

    En snor med diverse ledige "frivillige jobs" ifm. frivillig fredagsfejring 2012

Her kan du læse om forskellige former for frivilligt arbejde og frivillige foreningstyper.

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde er en aktivitet eller handling, der udføres af en frivillig person dvs. uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang og uden at personen trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis vedkommende ikke udfører opgaven.
Frivilligt arbejdet må ikke være lønnet, skal være formelt organiseret og skal være til gaven for andre end én selv og ens familie.

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Aktiviteterne har til formål at give en enkelt person eller grupper en øget velfærd, omsorg eller sigter på at løse forskellige velfærdsproblemer. 
I frivillige sociale foreninger laver medlemmerne ofte aktiviteter for en bestemt målgruppe, der ikke behøver at være medlem af foreningen.
Du kan læse mere om frivilligt socialt arbejde  her.

Folkeoplysende foreninger

I folkeoplysende foreninger laves aktiviteterne for og med medlemmerne af foreningen.
Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Der er bestemte krav til folkeoplysende foreninger. Eksempelvis skal en folkeoplysende forening bestå af min. 5 betalende medlemmer, samt min. 5 bestyrelsesmedlemmer.
Til ”gengæld” er det den gruppe af foreninger, der har sikret sig flest rettigheder pr. automatik via folkeoplysningsloven.

Du finder hele Folkeoplysningsloven her .

Kommunal frivillighed

Kommunal frivillighed er, når den enkelte kommunale institution selv hverver, organiserer og knytter ”egne” frivillige til sig uden at samarbejde med en frivillig social forening eller organisation.  
Et eksempel på kommunal frivillighed er 'Gå med i Vallensbæk'og 'Café Husk' for borgere med hukommelsessvækkelse.
Du kan læse mere om kommunal frivillighed her:
Håndbog til kommuner om samarbejde med foreninger.

Uorganiseret frivillighed

Betegnelsen uorganiseret frivillighed bruges om frivillige, der laver et eller andet frivilligt uden samarbejde med kommunen – og uden at være i en forening. Det er altså frivilligt arbejde, som ikke er "formelt organiseret” i en forening eller organisation.

Andre frivillige foreninger

Vi har samlet en kort liste over andre typer for frivillige foreninger, som er relevante for borgere i Vallensbæk.
Listen er ikke udtømmelig, men er blot et udpluk af de mange forskellige foreningstyper.

Grundejerforeninger

Det kan være en fordel for grundejere at oprette en grundejerforening, da det giver mulighed for at fremstå samlet overfor offentlige myndigheder og sikre medindflydelse på hvordan nærområdet skal udvikle sig i fremtiden.
Oprettelsen af grundejerforeningen skal ske på en stiftende generalforsamling, hvor grundejerne også skal vedtage vedtægter for grundejerforeningen.

Du kan læse mere om grundejerforeninger her, hvor du også finder en oversigt over alle grundejerforeninger i Vallensbæk Kommune.

Politiske foreninger

Politiske foreninger fungerer oftest som folkeoplysende foreninger, der har forskellige aktiviteter for og med foreningens medlemmer, som tager udgangspunkt i nogle bestemte politiske ideer og holdninger.

Du finder kontaktoplysninger på de politiske foreninger i Vallensbæk og omegn i foreningsoversigten.

Kontakt

Sidst opdateret 17.12.2019