You are here

Ekstra frivillighedspulje

Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune har afsat 50.000 kr. til en frivillighedspulje.

Borgere og frivillighedsgrupper kan løbende ansøge puljen om støtte til initiativer af mindre formaliseret art indenfor området frivillighed.

Støtte fra den nye pulje bliver givet til mindre tiltag, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre, som for eksempel til:

- Lokale projekter
- Oplevelser
- Transportudgifter
- Mindre forplejninger

Ansøgning om tilskud til skal indeholde:

- En kort beskrivelse af det projekt eller formål, der søges støtte til
- Hvem der er ansvarlig for projektet
- Hvem der er målgruppen og hvor mange der er i målgruppen
- Udover dette skal ansøgningen indeholde kontaktinformationer, evt. CVR   nummer og NEM kontonummer.

Ansøgning skal sendes til:

Vallensbæk Kommune
Center for Sundhed, Kultur og Fritid
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Mail: csf@vallensbaek.dk

Kontakt

Sidst opdateret 18.06.2018