You are here

Priser til frivillige

 • Frivilligpriser 2018, ugdomslederpriser

  Vinderne af Ungdomslederpriserne 2018

Hvert år uddeler Vallensbæk Kommune en række priser til engagerede frivillige på baggrund af indstillinger fra foreninger og personer med tilknytning til Vallensbæk.

I Vallensbæk sætter vi stor pris på de mange frivillige, der hver dag året rundt bruger deres tid på frivillige indsatser. 

Eksempler på de frivillige kan være:

 • Den der lægger energien i at igangsætte nye initiativer i sportsklubben.
 • Den ungdomsleder der viser vejen med overskud og engagement.
 • Den der med et smil hjælper med det praktiske til foreningernes arrangementer.
 • Den der gør bestyrelsesarbejdet aktuelt og nærværende.
 • Den der har gå-på-modet til at føre en ny idé ud i livet.

Fælles for de frivillige i Vallensbæk Kommune er, at de gør en stor forskel for folk i deres lokalområde.

I Vallensbæk sætter vi pris på alle frivillige, derfor uddeler vi hvert år tre forskellige priser:

 • Årets initiativ
 • Årets ildsjæl
 • Ungdomslederprisen (der kan uddeles op til 3 ungdomslederpriser)

Priserne vil blive uddelt ved Frivillig- og Foreningsfesten torsdag d. 28. maj 2020.

Så kender du en, der har startet et nyt initiativ eller en ny forening det forgangne år? Kender du en frivillig, der har udført en bemærkelsesværdig indsat i foreningsarbejdet? Eller kender du en ungdomsleder, som har udført et påskønnelsesværdigt arbejde for ungdommen? Så nominér til årets frivilligpriser her på siden. 

Sidste frist for indstilling til de tre priser er onsdag d. 12. februar 2020.

Du kan læse mere om de enkelte priser og kriterierne for dem i den grå boks længere nede på siden.

Her kan du indstille Årets initiativ

Her kan du indstille Årets ildsjæl

Her kan du indstille til Ungdomslederprisen

Priserne

 • Ungdomslederprisen

  Prisen kan tildeles personer som gennem minimum 3 år har udført et påskønnelsesværdigt arbejde for ungdommen.

  Der vil blive lagt vægt på, at personen har udført et ungdomsarbejde, som både har understøttet foreningens aktiviteter og fællesskabet, samt at ungdomslederen har været med til at skabe nogle rammer, som fastholder børn og unge.

 • Årets initiativ

  Prisen kan tildeles personer som har igangsat et nyt initiativ i 2018 til gavn for borgerne i Vallensbæk.

  Der vil blive lagt vægt på,

  • at personen har igangsat et initiativ, inden for ét eller flere af Folkeoplysningspolitikkens 5 indsatsområder.
  • at der er tale om et nyskabende initiativ

  De 5 indsatsområder for Folkeoplysningspolitikken er:

  1. Frivillighed og aktivt medborgerskab
  2. Netværk og samarbejde på tværs
  3. Udvikling af nye aktiviteter og måder at arbejde på
  4. Fokus på nye og andre målgrupper i Kultur- og foreningslivet
  5. Kommunikation og inddragelse
 • Årets ildsjæl

  Prisen kan tildeles en person, der gennem de seneste år har udført en bemærkelsesværdig indsat i foreningsarbejdet.

  Der vil blive lagt vægt på, at personen er en ildsjæl: En person som brænder for en sag og gør en forskel i foreningen. Det kan eksempelvis være som træner, ved en ekstraordinær indsats i dagligdagen, i bestyrelsesarbejdet/udvalg eller generelt i foreningen. Det handler om at kunne gøre en forskel, som gør foreningen til et bedre sted at være. 

 • Retningslinjer for tildeling af frivilligpriser

  - Vallensbæk Kommune uddeler hvert år max. 3 ungdomslederpriser. Der kan dog i ganske særlige begrundede tilfælde uddeles flere priser.

  - Vallensbæk kommune uddeler hvert år én pris til Årets initiativ.

  - Vallensbæk kommune uddeler hvert år én pris til Årets ildsjæl.

  - Folkeoplysningsudvalget har godkendt indstillingsskemaer med de kriterier, der bliver lagt vægt på i behandlingen af ansøgningerne

  - Alle borgere i Vallensbæk kommune kan indstille kandidater. Derudover kan Børne- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget stille forslag til kandidater.

  - Efter en prioriteret indstilling fra Folkeoplysningsudvalget træffer Børne- og Kulturudvalget beslutning om, hvilke kandidater der skal modtage priserne.

  - Frivilligpriserne uddeles ved et årlig arrangement for frivillige i Vallensbæk. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 11.11.2019