You are here

Skolereform

Her kan du læse om skolereformen, og hvad den betyder for dit barns hverdag i skolen.

Reformen har tre overordnede mål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse meget mere om de overordnede tanker og beslutninger omkring skolereformen.

Overblik over skolereformen

 • Hvordan ser skoledagen ud?

  I store træk betyder den nye reform, at eleverne kommer til at bruge mere tid i skole:

  0.-3. klasse får 30 timer om ugen, dvs. typisk en skoledag fra kl. 8-14 (med forbehold for andre mødetider), dette er inklusive to timers frivillig lektiecafe om ugen.

  4.-6. klasse får 33 timer om ugen, dvs. typisk en skoledag fra kl. 8-14.30 (med forbehold for andre mødetider), dette er inklusive tre timers frivillig lektiecafe om ugen.

  7.-9. klasse får 35 timer om ugen, dvs. typisk en skoledag fra kl. 8-15 (med forbehold for andre mødetider), dette er inklusive to timers frivillig lektiecafe om ugen.

  Efter endt skoledag vil der fortsat være tilbud om SFO for de yngste elever.

  Derudover sker der en række ændringer:

  • Der kommer flere timer i bl.a. dansk og matematik.
  • Eleverne får minimum 45 minutters motioncog bevægelse i gennemsnit pr. dag.
  • Undervisningen i engelsk bliver obligatorisk fra 1. klasse, undervisning i andet fremmedsprog i 5. klasse og valgfag i 7. klasse – herunder et tredje fremmedsprog.
  • Der vil i endnu højere grad blive arbejdet på tværs af fag og klasser.
  • Skolerne åbner op for mere samarbejde med det omgivende samfund, fx erhvervs- og foreningsliv.

  En afgørende forskel mellem skolen før og efter august 2014 er, at fokus går fra at planlægge undervisningens indhold til at fokusere på, hvilken læring det enkelte barn skal opnå gennem undervisningen.

 • Fleksibel skoledag

  Efter sommerferien bliver skoledagen længere, og eleverne oplever en større sammenhæng mellem, hvad de lærer i klasseværelset, og hvordan de kan bruge det rent praktisk ude i verden.

  Tanken bag ”understøttende undervisning” er netop også at få mere tid til praktisk læring, motion, lektiecafé og meget andet. Klasserne vil stadig have skemaer og faste rammer for fx møde- og gåtider, men skemaet og dermed indholdet den enkelte dag vil løbende ændre sig. Det bliver på den måde en meget mere fleksibel hverdag, hvor fokus i højere grad er på det generelt fagligeindhold end på om faget hedder dansk eller matematik. Det nye skema vil være typisk være opdelt i blokke, hvori pauser, frikvarter og bevægelse er indlagt. Således vil de traditionelle 45-minutters lektioner ofte blive opløst, og klasserne vil kunne arbejde sammen på en årgang om forskellige emner og temaer.

  På de to store skoler i Vallensbæk, Egholmskolen og Pilehaveskolen, vil der blive dannet egentlige ”årgangsteams” blandt lærerne, som skal arbejde sammen om den optimale undervisning.

 • Obligatoriske valgfag fra 7. klasse

  Det er nyt fra august 2014, at to timers valgfag om ugen er obligatorisk i 7.-9. klasse. Tidligere har der været valgfag i 8.-9. klasse, men de har været frivillige.

  I Vallensbæk er skolerne gået sammen med Ungdomsskolen om at give et meget varieret tilbud om valgfag på baggrund af ønsker fra eleverne. Der vil således være mere end 30 forskellige fag i kataloget, som man kan vælge i mellem på tværs af skolerne. Det kommer til at foregå via online tilmelding, og der vil komme yderligere information om dette senere på året.

 • SFO 0.-4. klasse

  SFO’en for de mindste klasser (SFO 1) udvides fra august 2014 til også at indeholde 4. klasserne. Tilbuddene bliver justeret, så der også er gode aktiviteter for de ældste af børnene, men derudover vil SFO1 fortsætte med det samme indhold som hidtil ude på de tre skoler.

  Åbningstider

  SFO’en vil have den samme åbningstid som i dag. Se skolernes hjemmesider.

  Betaling

  Forældrebetalingen for dette tilbud er i 2014 på 1.490 kr./md.

  Både tilmelding og udmelding sker via den digitale pladsanvisning på borger.dk.

 • Juniorklub 5.-6.klasse

  Juniorklubben er et fritidstilbud til børnene i 5. - 6. klasserne og starter efter sommerferien 2014. Juniorklubben foregår på de tre skoler og administreres af Ungdomsskolen.

  Læs mere om Juniorklubben

  Åbningstider

  Sommerperioden: 1. april til 30. september kl. 14.30 til 18.00 + to aftener til kl. 21.00.

  Vinterperioden: 1. oktober til 31. marts kl. 14.30 til 18.00

  Betaling

  5.-6. klasses tilbuddet koster 550 kr./md. Juli måned er betalingsfri måned.

  Både tilmelding og udmelding sker via den digitale pladsanvisning på borger.dk.

 • Hvordan arbejder vi med folkeskolereformen i Vallensbæk Kommune?

  I Vallensbæk er vi godt i gang. Vi har fx haft engelsk i første klasse på alle tre skoler siden august 2013, og forrige år begyndte vi den store indsats med målrettet it i undervisningen og interaktive whiteboards i alle klasselokaler.

  Arbejdsgrupper har forberedt input til forskellige emner som for eksempel hvordan en skoledag bedst organiseres og hvordan vi efteruddanner medarbejderne. Arbejdsgrupperne er bredt sammensat af lærere, pædagoger, ledere, de faglige organisationer og flere andre med indsigt i børne- og ungeområdet.

  Selvom der er mange fælles retningslinjer, så er der stadig meget frihed på den enkelte skole. Det er derfor naturligt, at nogle praktiske aktiviteter er anderledes på én skole. Det er forældrebestyrelsen og skoleledelsen, der sammen tager beslutningerne om den sammenhængende skoledag.

 • Stor interesse for informationsmøder

  De tre folkeskoler i Vallensbæk har i juni afholdt informationsmøder, hvor forældre kunne komme og høre mere om deres barns skoledag, som den ser ud efter sommerferien.

  På alle tre skoler var der meget stor interesse for møderne, og i alt deltog mere end 300 interesserede og engagerede forældre, som fik information om de nye elementer i skolereformen.

  Skolerne i Vallensbæk udmønter reformen på hver deres måde, og på møderne var der rig mulighed for at stille spørgsmål og få en dialog med skoleledelsen på lige netop ens barns skole.

Visionen for skolerne i Vallensbæk

Vedtaget af Vallensbæk Kommunalbestyrelse januar 2014

En udfordrende skole - for både børn og voksne

Vallensbæk Kommune har høje forventninger til alle børns læring. Vores skoler er kendetegnet af glade elever, som trives i en attraktiv skole, hvor elevernes læring er det styrende for skoledagens tilrettelæggelse og indhold. Vallensbæk Kommunes skoler motiverer, udvikler og uddanner børnene ved hjælp af en dygtig, kompetent og engageret medarbejderstab, hvor professionerne tager udgangspunkt i den nyeste viden og teknologi.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 24.10.2017