You are here

Privat pasning

Kommunen yder tilskud, hvis du vælger at få en privat til at passe dine børn.

Ønsker du, at en privat skal passe dine børn, yder kommunen tilskud.

Tilskud til privat pasning kan ydes fra det tidspunkt, barnet kan tilbydes plads i en daginstitution. Der er dermed tale om et frit valg mellem et dagtilbud eller et økonomisk tilskud til privat pasning.
 
Vallensbæk Kommune yder tilskud til børn i alderen 6 måneder til og med 2 år. Tilskuddet udgør 75 procent af forældrenes dokumenterede udgifter til ordningen.

Beløbet er skattepligtigt for den, der modtager løn for at passe barnet. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af børnene.

Sagsbehandlingstid og økonomisk fripladstilskud

Vær opmærksom på, at der kan være en sagsbehandlingstid på op til en måned, fra kommunen modtager ansøgningen, til den er endeligt godkendt. Dette skyldes, at den private børnepasser først skal godkendes af dagplejen, før vi endeligt kan godkende ansøgningen.

Reglerne om tilskud til privat pasning er ikke omfattet af de almindelige regler for forældrebetaling og tilskud i dagtilbud. Forældre kan derfor ikke få økonomisk fripladstilskud i forbindelse med tilskud til privat pasning.

Sidst opdateret 12.08.2020