You are here

Pasningsgaranti

Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti.

Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder at dit barn vil få tilbudt plads ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende.

For børn under 3 år dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje eller integreret institution. For børn over 3 år dækker pasningsgarantien en plads i en integreret institution.

Fordeling af pladser sker med udgangspunkt i kommunens pasningsgaranti samt barnets behovsdato. Pasningsgarantien har højeste prioritet.

Ledige pladser i integreret daginstitution eller dagpleje vil, så vidt det er muligt, først blive tilbudt børn, der har ældre søskende i samme institution. Dernæst er det anciennitetsdatoen, der afgør, hvem der får tilbudt den ledige plads først.  Hvis flere børn har samme behovsdato er det det barn, der har den højeste anciennitetsdato, der får tilbudt pladsen først.

Der er aktuelt lukket for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under hensyn til børn fra Vallensbæk Kommune.

Pladsanvisningen vil, så vidt det er muligt, fordele pladserne efter forældrenes ønsker.

Hvis ikke 1. prioritet opfyldes, kan dit barn blive stående på venteliste til senere overflytning.


Fravigelse af retningslinierne

Anvisning af annciennitetsprincippet kan fraviges efter ansøgning, hvis der er tale om et barn med særlige behov.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 01.06.2017