You are here

Deltidspladser i dagtilbud

Du kan søge om en deltidsplads til et barn, hvis du som forældre går på barsel med en mindre søskende til barnet.

Af dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 skal tilbyde deltidspladser på 30 timer om ugen til børn, hvor forældre er på barsel- eller forældreorlov med en mindre søskende. Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode.

Retten til en deltidsplads gælder for allerede indskrevne børn og skal kunne etableres i alle dagtilbud – både de integrerede daginstitutioner og dagplejen.

Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser

 • En deltidsplads bliver fastlagt til tidsrummet 9:00 – 15:00 alle hverdage. Rammen tager dermed hensyn til, at barnet kan deltage fra starten i det planlagte pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og sikrer, at barnet kan skabe legerelationer med de øvrige børn i dagtilbuddet
 • Det enkelte dagtilbud sørger for i dialog med forældrene, at barnet ikke er i institutionen mere end 30 timer om ugen
 • Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder barsel eller vil afholde barsel på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen
 • Forældrene skal i ansøgningen angive den periode (start- og slutdato), de ønsker deltidspladsen.
 • Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn
 • Retten til en deltidsplads bortfalder, hvis forældrene afbryder deres barsel, eller hvis forældrenes barsel på anden vis ophører. Barnet kan beholde deltidspladsen, hvis orloven bliver afbrudt pga. ferie, dog skal ferien vare mindre end fem uger

Beregning af takst

Forvaltningen har ved beregning af forældrebetalingstakst taget udgangspunkt i, at tildelingen til et dagtilbud indeholder nogle ikke-variable omkostninger, som ikke bliver påvirket af, at et barns fremmøde er lidt lavere end andre børns.

Det drejer sig f.eks. om tid til ledelse, personalemøder, pædagogisk forberedelse, forældresamarbejde, sprogarbejde m.m. samt udgifter til f.eks. legetøj, udflugter og andet. Forvaltningen har beregnet, at 50 % af udgifterne til en dagtilbudsplads er sådanne ikke-variable omkostninger.

Forældrenes takst for en deltidsplads fastlægges derfor til 50 % af den relevante takst (dagpleje, vuggestue eller børnehave) plus en forholdsmæssig reduktion af de resterende 50 % af taksten.

Deltidsplads månedlig takst (30 timer) 2020:

 • Dagpleje (30 timer): 2.309 kr.
 • Vuggestue (30 timer): 2.349 kr.
 • Børnehave (30 timer): 1.330 kr. (+ evt. frokostordning)

Sådan søger du en deltidsplads

 • Ansøg om deltidsplads

  Du skal sende en ansøgning, hvori du angiver navn samt fødselsdato for det barn/de børn du ønsker en deltidsplads til. Dertil skal du skrive den periode (start- og slutdato), du ønsker deltidspladsen.

  Yderligere skal du vedhæfte dokumentation for, at en af forældrene enten afholder eller skal afholde fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes.

  Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af den aftale om barsel som er indgået med arbejdsgiver eller jobcenter.

  Ønsker du en deltidsplads i en anden kommune skal Center for Børn og Unge modtage din ansøgning senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes, idet vi er forpligtet til, at varsle institutionskommunen eller privatinstitutionen om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads senest 1 måned før ændringen træder i kraft jf. dagtilbudslovens § 27 b stk. 7.

  Ansøgning samt dokumentation skal sendes som sikker post via Digital Post til Vallensbæk Kommune – Att.: CBU. Du kan fremsende dokumentation via Borger.dk under "Digital post. Det kræver blot, at du logger på med NemId.

Kontakt

Sidst opdateret 21.04.2020