You are here

Exit

Vallensbæk Kommunen kan hjælpe dig, hvis du vil ud af rocker- og bandemiljøet.

Exit er et program for unge mellem 18 og 30 år, som har begået flere alvorlige overtrædelser af straffeloven i forbindelse med tilknytning til et kriminelt miljø, dvs. en bande eller en bandelignende gruppering.

Du  kan som ung søge hjælp hos kommunens koordinator for bandeexit, hvis du har svært ved at komme fri af kriminalitet og af rocker/bande miljøet.

Vi støtter dig og hjælper med at lægge en plan

Exit støtter dig i at erstatte kriminaliteten med et liv med uddannelse, arbejde og evt. bolig

Vi ser først på dit akutte behov, og derefter lægger vi en plan i fællesskab.

Planen kan udover uddannelse og/eller beskæftigelse omhandle bolig, netværk, tryghed, fritid, misbrugsbehandling med videre.  Forudsætningen er, at du er motiveret til at ændre dit liv, afholder dig fra kriminalitet og tager del i ansvaret for egen sikkerhed.

Når du henvender dig til os i forbindelse med bandeexit, holder vi den første samtale med dig inden for 48 timer. Arbejdsgruppen prioriterer det første møde højt.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbaek Strand
Tlf 4797 4507
Mob 2429 8662
Sidst opdateret 30.06.2020