You are here

Høringer

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Vallensbæk Kommune.

Send os dit høringssvar og vær med til at få indflydelse på det område, du bor i. På den måde er vi med til at sikre, at alle borgere, virksomheder m.fl. på længere sigt vil være glade for at bo i Vallensbæk.

Send dit høringssvar til Center for Teknik, mærket "høringssvar". Du kan finde kontaktoplysningerne længere nede på denne side.

Oversigt over høringer

  • Høring om nedlæggelse af vejareal mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej

    Teknik- og Miljøudvalget ønsker at nedlægge en del af vejarealet, som ligger mellem Søndre Ringvej og Vallensbæk Strandvej. Nedlæggelse af vejarealet sker med hjemmel i § 15 i Lov om offentlige veje. Der er derfor 8 ugers høringsfrist til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som offentlig vej jf. § 124, stk. 7.

    Se høringen her 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Rådhuset
Sidst opdateret 25.07.2019