You are here

Vallensbæk Byhave – ny lokalplan

518 nye boliger og ligeså mange p-pladser. Grønne områder og plads til generationsmøder. Alt det og mere til beskriver Vallensbæk Byhave.

Vallensbæk Byhave kan blive et hjem og en grøn oase for flere generationer. I Vallensbæk har vi en vision om at gøre plads til flere generationsmøder - både gennem arrangementer, men også i den måde vi bor på.  

I den nye lokalplan for Vallensbæk Byhave vil der være plads til unge par og singler, der lige er flyttet hjemmefra, alle familiekonstellationer - små, store og kernefamilier, sammenbragte og fraskilte familier. Og vi skaber plads til de ældre i et friplejecenter, som vil blive drevet af en privat aktør. I Byhaven bliver der naturligt plads til møderne på tværs af generationer.  

Nye boliger i flere størrelser og højder 

Vallensbæk Byhave skal ligge på den nordlige side af Egeskovvej. I dag er der et par udtjente erhvervsejendomme, og de vil blive revet ned, når byhaven skal opføres.  

Der kommer 518 nye boliger i etager. Etagehøjden vil variere fra tre til 14 - højest mod motorvejen, så det skærmer for støjen – og en gradvis nedtrapning mod de eksisterende nabobebyggelser mod øst og syd. På den måde skaber lokalplanen en naturlig helhed mellem de nye og de eksisterende boliger. 

Der skal være færre boliger i Vallensbæk Byhave, end der først var lagt op til. Det startede med en idé om 600 nye boliger, men i den nye lokalplan lægger Vallensbæk Kommune op til, at en fremtidig bygherre kun kan opføre 518 boliger.  

Parkeringshus og grønne områder 

I de nye byggerier bliver der ikke kun lavet boliger. I lokalplanen skriver vi ind, at den ene af blokkene vil være et parkeringshus. Derudover vil der også komme parkeringspladser på terræn op mod motorvejen. Ved at bygge parkeringshuset sammen med boligblokkene og placere parkering på terræn på ydersiden af byggeriet sørger vi for at fjerne de parkerede biler fra bybilledet og –livet. Sådan skaber byggeriet plads til grønne frirum på fællesarealerne. Det bilfrie område giver plads til bløde trafikanter som fodgængere og cyklister. 

Vi lægger vægt på at byggeriet skal anvende materialer af meget høj kvalitet, som patinerer smukt, så området fremtidssikres og også visuelt tager sig godt ud om mange år. 

Det smukke nye byggeri byder på grønne, attraktive og levende by- og frirum, hvor man har lyst til at opholde sig. Lokalplanen har derfor igen sat fokus på, at det grønne og naturen skal ind mellem boligerne, når der bygges nyt i Vallensbæk.  

Kontakt

Sidst opdateret 30.08.2019