You are here

Udvikling af Nordmarken

Infrastrukturen i Vallensbæk Nord har været drøftet ved tre dialogmøder, og nu fortsætter arbejdet med konkrete tiltag og overvejelser om ændringer i infrastrukturen.

I løbet af 2018 har Vallensbæk Kommune afholdt tre dialogmøder med borgere og grundejerforeninger i Nordmarken. Det er der kommet mange rigtig gode og spændende idéer og forslag ud af, som kommunen er i gang med at prioritere. 

Til det tredje møde deltog ca. 65, som både var borgere og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen. Borgernes forslag blev præsenteret for politikerne, og der var en livlig diskussion. Alle fik mulighed for at komme til orde og stille opklarende spørgsmål. 

Oprindeligt var tanken at udarbejde en stor samlet infrastrukturplan for hele Nordmarken. Det er ikke længere aktuelt. De mange forslag betyder, at der er flere muligheder, som ikke alle peger i samme retning. De eksisterende overordnede strukturer er i første omgang rammen, og arbejdet tager nu udgangspunkt i mindre områder og enkelte projekter til forbedring af stier og veje. 

Projekterne vil blive beskrevet, når de bliver realiseret.  

Hastighedsmålinger i Nordmarken   

Der foretages jævnligt hastighedsmålinger i Vallensbæk Kommune. Målingerne omfatter antal køretøjer pr. døgn, hastighed, antal cykler pr. døgn eller antal lastbiler pr. døgn. Du kan se målingerne på det interaktive kort

Vælg hvilken kategori du vil se, tryk dernæst på blinkende knap 'vis tallene' midt i den gule menulinje øverst på siden. Du åbner data fra de forskellige målesteder ved at klikke på de gule og hvide cirkler (målestationer) på kortet. Navigeringen er meget lig den, som kendes fra Google Maps. Man kan trække i kortet (tryk venstre musetast ned og træk) og man kan 'zoome' (dobbletklik på det punkt, som man ønsker skal være midtpunkt i den nye kortvisning). Vælg på den gule menulinje, hvilke data du vil se.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 24.04.2019