You are here

Udvikling af Nordmarken

Kom og vær med! Dialogmøde nr. 3 finder sted torsdag 31. maj kl. 19-21 på Pilehaveskolen, dramasalen.

Udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken er i fuld gang i en dialog mellem Vallensbæk Kommune og borgerne i området.

Opsamling fra første dialogmøde:

Supplerende bidrag fra borgere:

Forslag fra Henrik Brandt Lindegaard Olsen og Jytte Hansen:

Løkkekrogens Grundejerforening og dennes til formålet nedsatte udvalg v. Hasse Greis Persson:

Fakta:

Andet materiale fra møderne:

Der skal findes på løsninger på de forskellige trafikale problemer, der kan opleves i området, både nu og i fremtiden. Fx når børn skal til og fra skole og institutioner. Eller når el-bilerne i fremtiden skal lades op, parkeringsudfordringer osv. Det drejer sig om at finde gode løsninger på infrastrukturen, dvs. veje, cykelstier, parkering og fortove.

”Vi skal blandt andet drøfte trafiksikkerhed, stiforløb, belysning og parkering i Nordmarken. Trafikbetjeningen af bygninger indgår i dialogen omkring at finde gode, sikre, sunde og smarte løsninger”, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Konstruktive dialogmøder
Omkring 100 borgere dukkede op til både dialogmøde 1 og 2 om udviklingen af infrastrukturen i Nordmarken.

Dialogmøde 1 var det første af tre arbejdsmøder, hvor alle kan give deres forslag og ideer til den trafikale helhedsplan for Nordmarken.

På dialogmødet drøftede borgerne og repræsentanter fra kommunen hvordan borgerne oplever infrastrukturen og hvad der fungerer godt og mindre godt. På Dialogmøde 2 blev konkrete løsninger diskuteret.

Der afholdes altså i alt tre møder, hvor borgerne og kommunens repræsentanter i fællesskab vil forsøge at konkretisere løsninger fra gang til gang. På det tredje møde skal arbejdet præsenteres for politikerne. Helhedsplanen skal efterfølgende præsenteres for kommunalbestyrelsen og vil danne grundlag for blandt andet kommune- og lokalplanlægningen.

Dialogmøde nr. 3 finder sted torsdag 31. maj kl. 19-21 i Dramasalen på Pilehaveskolen. Tilmelding skal ske senest 29. maj på mail til Nordmarken@vallensbaek.dk eller til Ulla Eikard på telefon 4797 4325.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 23.05.2018