You are here

Test af autoværn med støjdæmpning

Vallensbæk Kommunes kamp mod trafikstøj fortsætter. En ny type autoværn med støjabsorberende skærme bliver testet på den nordlige del af Vejlegårdsvej.

Støjafskærmningen er sat op i efteråret 2017. Formålet er i regi af Silent City-samarbejdet at udvikle og teste ny teknologi, der kan reducere støjgener fra trafikken. 

Støjafskærmningen hedder ERNA, hvilket står for EasyRail Noice Absorbing Guardrail.  

Støjværnet er sat op på Vejlegårdsvej mellem Vallensbækvej og kommunegrænsen til Albertslund. Den strækning er valgt, fordi den opfylder kriterierne for at kunne udføre testen. Den er valgt, fordi der er en kørehastighed på 60-80 km/timen, der er ingen sidevej og indkørsler og støjmålingerne kan foretages ved lave boliger med have.  

I alt har vi testet mere end 1500 meter skærm i Vallensbæk. I Ishøj, der også deltager i Silent City-samarbejdet, opstilles 500 meter centralt i kommunen. Forsøget finansieres af Markedsmodningsfonden og projektgruppen i Silent City. 

Testen viser at autoværnet giver gode resultater  

Løsningen er nu testet via spørgeskemaer. Der var 12 borgere, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen før og efter projektet. På trods af det, har vi fået en indikation af, at autoværnet med støjdæmpning har haft en positiv effekt.  

Konklusionen på undersøgelsen lyder, at autoværnet har haft den ønskede støjdæmpende effekt. For borgerne oplever, at støjniveauet er reduceret ved boligerne langs Vejlegårdsvej - både når de opholder sig indendørs og i haven.  

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 28.03.2019