You are here

Krydset ved Delta Park er forbedret

For at øge trafiksikkerheden og give bedre adgangsforhold til Delta Park, har vi etableret svingbaner og en fodgængerovergang i krydset.

For at understøtte både erhvervet og tilgængeligheden til de nye boliger i Delta Park, har vi ombygget krydset Vallensbæk Torvevej / Delta Park / Vejlegårdsparken. Ombygningen har sikret, at vi får en bedre og mere flydende trafikafvikling, og samtidig er forholdene for fodgængerne forbedret, når de skal på tværs af Vallensbæk Torvevej.

Det nye kryds ved Delta Park

I det nye kryds er der etableret et fodgængerfelt på tværs af Vallensbæk Torvevej, højresvingsbaner på Delta Park og Vejlegårdsparken.

Den eksisterende venstresvingsbane fra nord på Vallensbæk Torvevej er blevet forlænget. Skråningen ind til det grønne område syd for Vejlegårdsparken er blevet flyttet længere ind på grunden, for at give plads til den nye svingbane.

På billedet og i teksten kan du se, hvad der er sket med krydset.

  1. På Delta Park har vi etableret en svingbane for bilister, der skal dreje til højre.
  2. På Vallensbæk Torvevej har vi forlænget venstresvingsbanen ind mod Delta Park
  3. Der er etableret et fodgængerfelt i den sydlige del af krydset over Vallensbæk Torvevej.
  4. På Vejlegårdsparken er højresvingsbanen fra busstoppestedet og frem til Vallensbæk Torvevej forlænget.

Asfaltarbejde i 2019

Det sidste asfaltarbejde vil blive udført, når vejret er til det i foråret eller sommeren 2019.

Når letbanen står færdig i 2025, har vi planer om at udvide krydset Vallensbæk Torvevej / Sdr. Ringvej med ekstra svingbaner.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 27.02.2019