You are here

Klimasikring - Skovmosen og den våde eng

Til hverdag fremstår Skovmosen og Den Våde Eng som helt almindelige grønne- og rekreative områder. Det er de også, men de er også områder, der hjælper mod oversvømmelser ved kraftig regn.

I Skovmosen og på Den Våde Eng kan man gå en tur, lufte hunden eller tage en tiltrængt pause på en bænk midt i naturen. Samtidig hjælper de to arealer mod oversvømmelser ved kraftig regn. På hver side af Vejlegårdsvej , mellem Idræts Allé og Møllestensager, ligger Skovmosen og Den Våde Eng. De virker på overfladen blot som to grønne arealer, hvor Vallensbæks borgere kan gå en tur blandt planter og fuglekvidder. Men de er lavet med løsninger, der hjælper mod oversvømmelser ved kraftig regn.

”Nogle gange handler det næsten bare om at tænke tingene lidt anderledes. På Den Våde Eng har vi gravet nogle huller og brugt jorden til at lave en bakke, så man kan lede regnvandet ned i hullerne, hvor det kan nedsive eller fordampe i stedet for at ryge i kloakken. Samtidig får man lyst til at sidde på bænken på bakken og se ud over det grønne,” forklarer projektleder Bart van der Sprong fra HOFOR, der sammen med Vallensbæk Kommune har etableret de to rekreative arealer.

Får mindre vand i kælderen 

Naboerne, Vallensbæk Skole og Idrætscentret, har allerede oplevet værdien af de to nye grønne områder. De har begge tidligere haft problemer med oversvømmede kælderrum og klasselokaler. Nu ledes regnvandet over i de nye grønne arealer i stedet for at lægge pres på kloakken.

Gå på vandet 

En å, der kan blive til en sø, når det regner. Det finder man i Vallensbæks andet nye grønne areal Skovmosen. Stier og gangbroer sørger for, at man kan komme tørskoet gennem området i al slags vejr.

”Til hverdag vil man se en slyngende å omringet af planter og træer, men når det har regnet meget, vil det grønne areal nærmest blive til en sø. Og på grund af de opsatte gangbroer i træ, vil det føles som om, man nærmest kan gå på vandet”, siger Bart van der Sprong.

De mange forskellige planter i Skovmosen giver plads til mange insekter og smådyr. Men det skal selvfølgelig være muligt for mennesker at komme frem. Derfor slår Vej og Park nu græsset, så det bliver lettere at lufte hunden eller blot gå en tur i det skønne område.

Skovmosen er anlagt i samarbejde med HOFOR og betalt af kompensationsmidler fra Banedanmark, der inddrog en del af Vallensbæk Sø i forbindelse med etablering af Ringstedbanen.

For at området hele tiden er indbydende og attraktivt for både mennesker og ikke mindst for dyre- og plantelivet slår Vej og Park ind i mellem græsset, mens det i andre perioder får lov til at vokse vildt.

Skovmosen - etape 2

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2019 afsat 250.000 kr. til etablering af et stisystem i Skovmosen. 

HOFOR ønsker at udvikle Skovmosen. Vallensbæk Kommune og HOFOR arbejder sammen om udviklingen, så der skabes et rekreativt område.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et spildevandstillæg for Skovmosen i henhold til principtegning. Spildevandstillægget skal muliggøre etableringen af et projekt, der handler om udvidelse af afvandingskapaciteten i grøften mellem Vejlegårdsvej og Bækrenden ved at etablere et forlænget, slynget forløb af grøften gennem Skovmosen. Tillægget til spildevands-planen beskriver hvilke matrikler, der forventes at blive berørt af projektet. Vallensbæk Kommune ejer samtlige berørte matrikler.

 

Kontakt

Tlf 4797 4332
Mob 4797 4337
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 04.04.2019