You are here

Servitutter og tinglyste dokumenter

  • Kvinde skriver under på dokument

    Fotograf: Colourbox

    Deklarationer kan ses i tingbogen.

Servitutter - også kaldet deklarationer - er dokumenter, der indeholder aftaler om særlige forhold på en ejendom.

Det kan være aftaler indgået af en ejer med en nabo eller andre grundejere, eller det kan dreje sig om forhold, som kommunen har pålagt ejendommen som plan- og bygningsmyndighed. For eksempel i forbindelse med en lokalplan eller en byggetilladelse.

Hvad kan aftalen omfatte?

Det kan f.eks. dreje sig om fælles afløbsledninger over ejendommen som naboer er tilsluttet, eller der kan være lavet aftaler om placering af beplantning og højden på denne, for at sikre en bestemt udsigt for naboen.

Det kan også være bestemmelser om, hvor du må placere bygninger på grunden, og hvor mange etager du må bygge, og hvilken type materialer du må anvende.

Få adgang til tingbogsoplysninger

Som ejer af en ejendom har du også mulighed for at få adgang til tingbogsoplysninger på Tinglysning.dk  

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 10.10.2019