You are here

Hegnssyn

Hvis grundejere er uenige om hegnet mellem deres ejendomme, kan de anmode Hegnssynet om at foretage et hegnssyn.

Hegn mellem ejendomme er en fælles sag. Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Dog kan der være bestemmelser om hegning i lokalplaner eller andre servitutter, som man skal overholde.

Hvis der er uenigheder omkring hegnet mellem to ejendomme, er det normalt grundejerne selv, der løser problemerne. Hvis grundejerne ikke bliver enige, kan de anmode Hegnssynet i Vallensbæk om at foretage et “hegnssyn”.

Hegnssynet vil i første omgang forsøge at opnå forlig mellem parterne. Hvis det ikke lykkes, træffer Hegnssynet en afgørelse i sagen.

Hegnssyn

 • Hvad er Hegnssynet?

  Hegnssynet er et uafhængigt nævn under Natur- og Erhvervsstyrelsen. Det består af tre medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Blandt medlemmerne skal der både  være et bygningskyndigt som en plantekyndigt medlem. Et af medlemmerne er udpeget som formand. Direktionscentret er sekretariat for Hegnssynet. Hegnssynet virker med baggrund i Hegnsloven.

 • Hegnssynets opgaver

  Hegnssynet kan træffe afgørelse i sager om:

  • opsætning af nyt hegn
  • ombytning, ændring og sløjfning af hegn
  • vedligeholdelse af hegn

  Gener fra træer hos naboen, som ikke danner et sammenhængende hegn, hører ikke under Hegnsloven. I sådanne tilfælde må man anlægge civilt søgsmål. Kun i tilfælde hvor træer - f.eks. udgåede grene - er til fare, eller hvor træer er til skade for det eksisterende hegn, kan Hegnssynet tage sig af det.

   

 • Send en begæring om hegnssyn

  Hvis du ønsker at indgive en begæring om at få foretaget et hegnssyn, skal du sende det skriftligt til:

  Hegnssynet
  Vallensbæk Kommune
  Direktionscenter
  Vallensbæk Stationstorv 100
  2665 Vallensbæk Strand

  Begæringen om hegnssyn skal indeholde oplysninger om:

  • matrikelbetegnelsen for klagerens ejendom
  • en fremstilling af de forhold klageren ønsker, at hegnssynet skal bedømme
  • klagerens påstand (det resultat, som klageren ønsker at opnå)
  • navn og bopæl på modparten (naboejeren)
  • betaling for hegnssyn

  Parterne betaler et vederlag for afholdelse af et hegnssyn. Vederlagets størrelse er pt. 1.897 kr. Hegnssynet afgør, hvordan betalingen fordeles mellem parterne.

Information om hegn, naboforhold og hegnssyn

 • I Hegnsloven kan du finde flere informationer om hegn, naboforhold og hegnssyn. Lån Hegnsloven på biblioteket eller hent den på www.hegnsloven.dk

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 16.07.2020