You are here

Afgifter

 • Mønter

  Fotograf: Colourbox

Der opkræves afgifter for dagrenovation og minicontainere, Vega-afgift, rottebekæmpelse, skorstensfejning, grundejerforeninger.

Renovationsordninger:

Beregnes med faste priser pr. afhentning.

Henvendelse om ændring af renovationsordningen skal ske til:

 • Vestforbrænding
  Kundeservice
  E-mail: kundeservice@vestfor.dk
  Tlf.: 80 20 80 30

  Åbningstider:
  Mandag – torsdag: kl. 7.00 – 15.30
  Fredag: kl. 7.00 – 15.00

Gebyr for rottebekæmpelse:

Der opkræves et gebyr til dækning af udgifterne ved rottebekæmpelse.

Gebyret pålægges samtlige ejendomme og beregnes som en bestemt promille af ejendomsværdien.

Skorstensfejerafgift:

Alle spørgsmål vedrørende skorstensfejerafgiften skal ske direkte til skorstensfejermester Torben Glad Nielsen på telefon 40 44 42 94 eller ved at sende en e-mail til: torbenglad@skorstensfejeren.dk

Grundejerforening

Kontingentet opskræves efter gældende takst for den pågældende grundejerforening.

Renter og gebyrer

Sker indbetaling ikke inden sidste indbetalingsdag, betales renter af beløbet med ½% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdatoen.

Vallensbæk Kommunalbestyrelse har vedtaget at opkræve 200 kr. i gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser.

Hvis renter og gebyrer ikke er betalt, vil de blive opkrævet sammen med 1. rate på næste års ejendomsskattebillet.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 05.02.2016