You are here

Anmeld eller afmeld din olietank

Her kan du anmelde eller afmelde din olietank.

Etablering af en ny olietank skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, arbejdet påbegyndes.

Læs om reglerne for villaolietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/affald-jord/jordforurening/saerligt-for-borgere-om-forurenet-jord-og-olietanke/skal-min-olietank-udskiftes-se-tidsfrister/

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 14.11.2019