You are here

Mit Sygefravær

Fra 1. december 2015, er det obligatorisk at indsende sygedagpengeskemaer digitalt.

Mit Sygefravær

Fra 1. december 2015, er det obligatorisk at sende skemaer i forbindelse med sygdom digitalt.
Det drejer sig om Oplysningsskema, Anmodning om sygedagpenge og/eller Underretninger.
Dette er uanset om du er selvstændig, lønmodtager eller ledig.

Der er ikke tale om anmeldelse af sygdom, da det sker til Arbejdsgiver, A-kasse eller som Selvstændig via Virk.dk, men information om det anmeldte sygefravær.
Du skal bruge løsningen herunder ved hjælp af dit NemID (Linket henviser direkte til løsningen på mitsygefravær.dk)

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 26.11.2015