You are here

Ferie når du får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

 • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
 • har aftalt med dit jobcenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

 • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
 • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Hyppigt stillede spørgsmål

 • Jeg har optjent 5 uger

  Har du den 1. april 2016 optjent 5 ugers ferie, har du ret til at afholde alle 5 uger i det kommende ferieår. Du må dog højst holde 2 uger ad gangen.

 • Hvad sker der hvis jeg vil holde ferie selv om jeg ikke kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp samtidig?

  Opfylder du ikke kravet om 12 måneders sammenhængende uddannelses- eller kontanthjælp, men ønsker alligevel at holde ferie, så kan du ikke få hjælp i den periode. Du vil derfor blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp, svarende til det antal dage, du holder ferie.

  Ønsker du at holde ferie uden uddannelses- eller kontanthjælp skal du være opmærksom på, at din uddannelses- eller kontanthjælp vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til dit jobcenter igen.

  Modtager du integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med din ydelse. Vælger du at holde ferie for egen regning og rejser til udlandet i mere end 2 måneder pr. år, vil det udskyde tidspunktet for, hvornår du igen har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

 • Hvordan beregner jeg mit ferieår?

  De 4 ugers ferie du må holde, er pr. ferieår. Du må højst hole 2 uger ad gangen
     
  Ferieåret er individuelt for alle og afhænger af, hvornår man startede med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. 

  Eksempel:
  Hvis du starter med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp den 1. april 2016, vil du først have optjent ret til at holde 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp fra den 1. april 2017.

  Dit ferieår vil i dette tilfælde være 1. april 2017 – 31. marts 2018

 • Hvornår er der tale om 12 uafbrudte måneder?

  Der er tale om 12 uafbrudte måneder, hvis du har modtaget hel eller delvis uddannelses- eller kontanthjælp i alle månederne – når blot der er en udbetaling i hver måned, er perioden uafbrudt.

  Hvis du har modtaget revalideringsydelse, i form af særligt tilrettelagte projekter, eller særlig ydelse i en periode umiddelbart inden, du begyndte at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, tæller den periode med i de 12 sammenhængende måneder.
  Hvis du har været i løntilskud, tæller perioden med i de 12 sammenhængende måneder, hvis du umiddelbart efter dit løntilskudsjob er overgået til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp igen.

  Eksempel:
  Du har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp fra den 1. april 2014.

  Du havde en kort periode på 6 uger fra den 1. september til den 13. oktober 2015, hvor du ikke modtog uddannelses- eller kontanthjælp (det kunne være på grund af ferie for egen regning, midlertidigt arbejde, sanktionering, formueudbetaling og lignende som påvirker udbetalingen af din uddannelses- eller kontanthjælp).

  Din uddannelses- eller kontanthjælp har således været afbrudt i over en kalendermåned.

  Optællingen af de 12 sammenhængende måneder begynder forfra den 14. oktober 2015. Du vil derfor først kunne modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie den 15. oktober 2016.

 • Hvornår skal jeg varsle ferien?

  Du skal give dit jobcenter besked om, at du vil holde ferie, før du holder ferie. Hvis du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie, efter du har holdt ferie, vil du blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp svarende til den periode, du har holdt ferie.

  Når du har aftalt ferie med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter er det under den forudsætning, at du på tidspunktet for afholdelse af din ferie stadig opfylder kravet om at have modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

  Får du godkendt din ferie af jobcenteret lang tid før du planlægger at holde ferie, skal du stadig kontakte dit jobcenter 14 dage før du skal holde ferie for at få bekræftet, at du stadig kan få uddannelses- eller kontanthjælp under din ferie.

  Du behøver ikke at holde ferien samlet, men den skal holdes inden for de efterfølgende 12 måneder.

 • Hvad sker der hvis jeg bliver syg mens jeg holder ferie?

  Der kan ikke gives erstatningsferie, hvis du bliver syg, mens du holder ferie.

 • Hvad sker der hvis min uddannelses- eller kontanthjælp afbrydes?

  Hvis din uddannelses- eller kontanthjælp afbrydes, har du ikke længere ret til uddannelses- eller kontanthjælp under ferie.
  Det gælder også selvom du på forhånd har aftalt med dit jobcenter, at du må holde ferie med uddannelses- eller kontanthjælp.

  For at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp under ferie, skal du have modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

  Ønsker du at holde ferie uden uddannelses- eller kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at din uddannelses- eller kontanthjælp vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til dit jobcenter igen.

 • Har jeg mulighed for at få hjælp hvis der er ferielukket på min arbejdsplads?

  Er der ferielukket på din arbejdsplads, og har du ikke været ansat så længe, at du har optjent ret til at holde ferie med løn eller feriepenge, kan du evt. have ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i den periode din arbejdsplads er lukket.

  Når vi skal se på, om du har ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når din arbejdsplads holder ferielukket, er det de almindelige regler for kontanthjælp, der gælder. Har du fx formue, vil du som udgangspunkt ikke have ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

  Vi ser også på, om du har haft mulighed for selv at spare op til at kunne holde ferien. Har du fx været ansat i 6 måneder og fra start af ansættelsesforholdet været bekendt med ferielukningen, vil vi formentlig vurdere, at du selv burde have sparet op til ferien. Det vil som udgangspunkt betyde, at vi giver dig afslag på hjælp for perioden, hvor din arbejdsplads holder ferielukket.

  Hvis du har ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, når din arbejdsplads holder ferielukket, ser vi desuden på, om beløbet skal være mod tilbagebetaling. Her ser vi bl.a. på din mulighed for at starte med at betale tilbage inden for kortere tid. 

  Det er vigtigt, at du søger inden, din arbejdsplads holder ferielukket, da man ikke kan søge om hjælp for en periode, der er overstået.

  Mulighederne for hjælp når der er ferielukket på din arbejdsplads gælder, uanset om du er ansat på ordinære vilkår eller i løntilskud.

   

 • Hvad sker der hvis jeg har feriepenge eller et feriekort?

  Har du et feriekort eller feriepenge, skal du bruge feriepengene først, da feriepengeperioden indgår i de 4 ugers ferie pr. ferieår, du maksimalt må holde, når du modtager uddannelses- eller kontanthjælp. 

  Du skal være opmærksom på, at der vil ske fradrag i din uddannelses- eller kontanthjælp svarende til det antal dage, dine feriepenge er beregnet til at dække.

  Eksempel:

  Ifølge ferieloven svarer en ferieuge til 5 dage med feriegodtgørelse. Ifølge aktivloven får man uddannelses- eller kontanthjælp for alle 7 dage i ugen. Det vil sige, at en ferieuge svarer til 7 kontanthjælpsdage.  

  Hæver du dine feriepenge uden at holde ferie, skal du være opmærksom på, at feriepengene vil blive modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp som en indtægt. Det betyder, at dine feriepenge vil blive modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp krone for krone

  Særligt omkring feriepenge fra feriekonto

  Hvis du ikke har dine feriepenge på et feriekort, står de hos Feriekonto.

  Hvis du har feriepenge til gode fra sidste ferieår, skal du være opmærksom på, at feriepengene automatisk bliver udbetalt ved ferieårets afslutning, hvis beløbet er mindre end 2250 kr. 

  Eksempel:

  Du har optjent feriepenge i perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 svarende til 1850 kr. Dette beløb får du automatisk udbetalt omkring den 30.04.2015.

  Dine feriepenge udbetales også automatisk, hvis dine feriepenge ved ferieårets start er mindre end 1500 kr. efter skat. 

  Eksempel: Du har optjent feriepenge i perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 svarende til 1250 kr. Dette beløb får du automatisk udbetalt omkring den 01.05.2015.

  Selvom du ikke selv vælger, at få udbetalt pengene vil de stadig blive modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4444
Sidst opdateret 30.06.2016