You are here

Løkkekrogen

Løkkekrogen er et bofællesskab med plads til syv borgere mellem 18 - 67 år med nedsat funktionsevne af varierende grad.

Tilbuddet har plads til i alt 7 beboere. De har hver deres egen handicapvenlige bolig.

Løkkekrogen yder socialpædagogisk samt sundhedsfaglig støtte til beboerne i bofællesskabet og støtter op omkring vedkommendes individuelle problemstillinger.

Typisk kan man som beboer få støtte til følgende:
• støtte til socialt liv
• støtte til indkøb, kost og økonomi
• støtte til kommunikation
• støtte til egen omsorg
• støtte til praktiske opgaver i hjemmet
• støtte til uddannelse og beskæftigelse

Ønsker du en bolig i Løkkekrogen, skal du visiteres via kommunens visitation.

Kontakt

Tlf 4797 4106
Mandag - Fredag kl. 8.30 – 10.30
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Sidst opdateret 20.02.2017