You are here

Rød Kløversti (foto 3/8)

Giv dit billede karakter ved at fotografere i en skæv vinkel

Her skal du fotografere Vallensbæk Rådhus i en skæv vinkel. Ved at fotografere i en skæv vinkel, giver du dit billede karakter. Gå ind til et hjørne eller en gavl og fotografér herfra. Kan du få en blomst eller en gren med i forgrunden, vil det skabe dybde i billedet.

Denne instruktion er nr. 3 ud af 8 på Fotoakrobaternes rute på Vallensbæk Kløverstier. Ruten er lavet af fotoklubben Fotoakrobaterne.

Udstil dine billeder

  • Få lagt dine billeder op på Fotoakrobaternes galleri og lær mere

    Når du har alle otte billeder, og du har redigeret dem i fx et gratis billedbehandlingsprogram, så send dem til fotoklubben Fotoakrobaterne på JB@Bressonfoto.dk, og billederne vil blive lagt op på galleriet www.fotoakrobaterne.dk

    På siden er det muligt at sammenligne dine fotos med andres og derved lære, hvad der er godt, og hvad der er mindre godt.

    I oktober 2015 vil Fotoakrobaterne invitere de flittige fotografer til et møde, hvor billederne vil blive kommenteret af kyndige personer.

    Spørgsmål til nævnte kan løbende stiles til JB@Bressonfoto.dk

Sidst opdateret 03.10.2014