You are here

Pasning af egne børn

Du har mulighed for at få tilskud, hvis du ønsker at passe dine egne børn.

Du kan søge om økonomisk tilskud til pasning af egne børn i eget hjem. Du må som modtager af tilskuddet ikke samtidigt have nogen former for arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.

Det er ikke muligt at ansøge om tilskud til pasning af eget barn bagudrettet. 

Tilskudsperiode

Minimum 8 uger og maximalt 1 år.

Tilskuddet udgør i 2020 pr. måned før skat

  • 0-2 år: Kr. 7.536
  • 3-5 år: Kr. 4.317

Sagsbehandlingstid

Vær opmærksom på, at der kan være en sagsbehandlingstid på op til 15 hverdage fra Center for Børn og Unge modtager din ansøgning til den er endeligt godkendt.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 12.08.2020