You are here

Vinter i Vallensbæk

Date: 28. November 2018
Vinteren er på vej og nattefrosten bider i kinderne om morgenen. Her kan du læse mere om saltning og snerydning.

Kommunen sørger for, at der ryddes sne på offentlige veje og stier, når der er faldet så meget sne, at det hindrer en normal afvikling af trafikken. 

Vi salter vejene, så snart glatføre er konstateret og på trafikvejene så vidt muligt, inden glatføre opstår. Snerydning og saltning af samtlige gennemgående færdselsårer sker i tæt dialog med nabokommuner.

Det er grundejers pligt at snerydde fortov og stier ud for sin ejendom. Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet. Hvis der ikke er plads, kan det placeres på den nærmeste del af kørebanen. Det er vigtigt, at bunkerne ikke er til fare for trafikken. 

Du kan læse mere om, hvordan Vallensbæk Kommune prioriterer rydning af veje og stier, og hvordan du – som grundejer – skal rydde sne på www.vallensbaek.dk/vinter, hvor du også finder en vejledning til snerydning af fortove.

Sidst opdateret 28.11.2018