You are here

Vil du være forpagter af kioskbygningen ved Vallensbæk Strand?

Date: 14. Januar 2020
Der er nu mulighed for at blive forpagter af kioskbygningen ved Tanghuse i Vallensbæk Strand, Køge Bugt Strandpark.

Kioskbygningen ved Tanghuse ligger ved Vallensbæk Strand, hvor indersøen Ringebæk Sø og stranden mod Køge Bugt skaber gode muligheder for strandgæster og friluftsliv.

Området er kendetegnet ved en unik kombination af friluftsaktiviteter og natur.

PRAKTISK

Strandparken I/S søger forpagter til kioskbygningen ved Tanghuse, Vallensbæk Strand med overtagelse 15. februar 2020. Forpagtningen udbydes for en periode på 4 år, med mulighed for forlængelse.

Tanghuset fremstår i original stand som en strandkiosk på ca. 28 m2. Bygningen kan ikke udvides og egner sig derfor kun til udendørs servering.

KRAV

Forpagter er forpligtet til selv at ombygge, renovere samt indkøbe og opsætte køkkenfaciliteter og inventar. Desuden skal forpagter stå for at forbedre udearealerne, så de passer til kioskens fremtidige koncept.

Konceptet skal være tidssvarende og kunne tiltrække flere brugere til Strandparken. Forpagter er som minimum forpligtet til at holde Strandcaféen åben i skoleferien samt øvrige weekender i juni og august i tidsrummet 11.00-17.00.

Forpagter skal stille med en sikkerhedsstillelse på 48.000 kr. til Strandparken I/S. Enten kontant eller i form af en bankgaranti. Den månedlige husleje udgør 2.000 kr. med tillæg af moms, der betales forud hver den 1. i måneden.

VÆGTNING AF FORSLAG

Det ønskes at forpagter udvikler et forretningskoncept der fokuserer på at skabe aktiviteter for lokalsamfundet samtidig med at der serveres mad og drikke af høj kvalitet.

Strandkiosken skal skabe et fristed og et mødested for gæster i alle aldre, hvor familier samt børn og unge inddrages i events og aktiviteter der gør en forskel for og i nærområdet.

Der skal være fokus på kreativitet og relationer – mindre skærm og mere interaktion.

I udvælgelsesprocessen lægger Strandparken I/S vægt på et nytænkende forretningskoncept som understøtter den samlede vision for Strandparken. Strandparken I/S kan frit vælge mellem de indkomne tilbud, og forbeholder sig retten til at afvise alle indkomne tilbud.

DOKUMENTATION

Skrift ligt tilbud om forpagtning – mærket ”Strandkiosk Tanghuse” – skal indeholde redegørelse for forretningsplan med tilhørende beskrivelse, der redegør for budget og dato for forventet start. Det skrift lige tilbud skal være Strandparken i hænde senest den 28.januar kl. 12:00, fremsendt til Strandparken I/S, administrationen, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller til laupe@ishoj.dk.

Besigtigelse af kioskbygningen kan kun ske efter nærmere aftale med Strandparken I/S på følgende tidspunkter:

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 15.00 og torsdag den 23. januar 2020 kl. 08.00.

Besigtigelse efter aftale finder sted på adressen: Vallensbæk Havnevej 26, 2665 Vallensbæk Strand.

Forpagtningen udbydes iht. Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud.

KONTAKT

STRANDPARKEN I/S
Baldersbækvej 6 - 2635 Ishøj - tlf: 4357 7756
e-mail: strandparken@ishoj.dk
hjemmeside: www.strandparken-kbh.dk

 

Sidst opdateret 14.01.2020