You are here

Vi vil reducere trængsel og kødannelser på Vallensbæk Torvevej

Date: 20. februar 2019
Ingeniøren bragte mandag den 18. februar en artikel, der handler om Vallensbæk. Artiklen beskriver det projekt, som Gate 21 i samarbejde med Vallensbæk Kommune er i gang med på Vallensbæk Torvevej.

Mandag den 18. februar kunne vi læse denne overskrift i Ingeniøren: “Københavnsk ITS-løsning skal vise sit værd i Vallensbæk: Særligt to kryds giver problemer”. Artiklen handler om et udviklingsprojekt, som ledes af Gate 21 i samarbejde med Vallensbæk Kommune. Projektet går ud på at teste en prototype, der skal forsøge at reducere trængsel og kødannelser på Vallensbæk Torvevej.  

Prototypen er et system, der på baggrund af data om trafikken på Vallensbæk Torvevej, skal være med til at styre lyssignalet ved Vallensbæk Torvevej, Park Allé og Nordmarksvænge. Det kan for eksempel betyde, at vi forlænger tiden der er grønt i den ene retning for at reducere trængsel og kødannelser.  

Ved at opsætte en prototype, der kan regulere lyssignalet, kan vi udnytte vejenes kapacitet mere optimalt til glæde for både områdets beboere og den gennemkørende trafik mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen.  

Målet med prototypen er, at man på sigt kan anvende løsningen på andre strækninger i andre kommuner. 

Den Regionale Datahub 

Prototypen er en del af et større projekt – Den Regionale Datahub. Projektet er støttet af Region Hovedstaden og de gamle Loop City kommuner. I projektet er der fokus på at anvende den data, som dagligt bliver indsamlet, og omdanne det til smarte løsninger for borgerne. Den regionale Datahub anvender data fra kommuner til at løse nogle af de problematikker, der findes i forbindelse med for eksempel mobilitet og klima.  

Gate 21 har indgået OPI-aftaler (Offentlige-private-innovationsaftaler) med Technolution og Atkins om at udvikle fire prototyper, der ved hjælp af data fra forskellige kilder skal få trafikken til at glide bedre og bidrage til mindre CO2-udledning - både nu og i fremtiden. Arbejdet sker i projektet Den Regionale Datahub, hvor i alt 20 kommuner deltager.   

Der kan læses mere om protyperne på Gate 21's hjemmeside. 

Sidst opdateret 21.02.2019