You are here

Vi forbedrer krydset ved Delta Park

Date: 12. Juli 2018
For at øge trafiksikkerheden og give bedre adgangsforhold til Delta Park, etableres svingbaner og en fodgængerovergang i krydset. Derfor bliver der eksproprieret på Vejlegårdsparken og Delta Park.

Når ekspropriationerne er overstået til efteråret, går arbejdet med at etablere svingbaner i gang.

  1. På Delta Park etableres en svingbane for bilister, der skal dreje til højre.
  2. På Vallensbæk Torvevej forlænges venstresvingsbanen ind mod Delta Park
  3. Der etableres en fodgængerovergang i den sydlige del af krydset over Vallensbæk Torvevej.
  4. På Vejlegårdsparken forlænges højresvingbanen fra busstoppestedet og frem til Vallensbæk Torvevej.

Arbejdet med svingbanerne forventes at gå i gang sidst på efteråret 2018.

Ekspropriation og åstedsforretning

Der afholdes åstedsforretning den 16. august med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de arealer og rettigheder, der er nødvendige for projektets gennemførelse.

Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Her kan du læse mere om ekspropriation og åstedsforretningen.

Sidst opdateret 13.07.2018